Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Jesper Iversen
Afdelingsmissionær
Kolding
Født 1973

Ansat siden

2014

Ansat af LM Sønderjylland-Fyn