Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Henrik Kristensen
Frimenighedspræst
61608971
Esbjerg
Født 1969

Ansat siden

2021

Ansat i Vesterhavskirken i Esbjerg