Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

David Rejkjær Knudsen
KFS-sekretær i Grønland
Nuuk
Født 1995

Ansat siden

2023