Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Andreas Ipsen
Redaktør af Budskabet
2818 1577
Tarm
Født 1983

Ansat siden

2012

Forkyndelse, undervisning og menighedspleje i Tarm frimenighed

Redaktør af LM's teologiske magasin Budskabet fra 1/8 2023

 

Uddannelse: Cand.theol.

Ungdomskonsulent i LMU 2012-2015

 

Ansat af Tarm frimenighed