Anmeldelse
Bog: Hverdag i evangeliets kraft

Hverdag i evangeliets kraft

Justin Kuravackal m.fl
LogosMedia 2019
160 sider - 99,95 kroner
Anitta Kjær Jensen, Oliver Øgendahl og Rebekka Mogensen. Elever på lmh, der har arbejdet med hæftet

“Discipelskab handler om at lade Gud forandre vores liv indefra og ud, så vi kommer til at ligne Jesus mere.” 

Det har vi erfaret gennem dette studiehæfte, hvor vi har fået lov at vokse sammen i Kristus blandt andet gennem de redskaber, som hæftet har givet os til bibellæsning og konkret discipelskab.

Vi er gennem hele studiet blevet udfordret til at være konkrete om vores liv som disciple og vandring med Jesus i hverdagen.

Der er særligt to temaer vi er blevet glade for. 

De fire evangeliespørgsmål har hjulpet os til at rette fokus mod Gud først og dernæst mod os selv. 

Det har været en inspirerende måde at læse Bibelen på, da det har tvunget os til at reflektere mere over bibelteksten. Vi har brugt evangeliespørgsmålene dagligt, når vi har læst de bibeltekster, som studiet lægger op til, at man læser hver dag i ugen, og som knytter sig til seneste samling.

Derudover har det evangeliske forandringsprojekt været en ny og spændende udfordring for os. Vi har valgt og bedt for et helt konkret område i vores liv, som vi ønsker skal præges mere af evangeliet, altså hvad Kristus har gjort for os. Vi er blevet hjulpet til at finde en fin balance mellem det at arbejde med en konkret synd og samtidig se på Jesus, som har sonet den for os.

Det evangeliske forandringsprojekt er gennemgående for hæftet og belyses ved hver samling af et nyt tema, eksempelvis afgudsdyrkelse eller identitet. Det har betydet, at vi er blevet stærkt knyttet til hinanden som en lille “familie”. Hver samling indledes med, at man deler liv og beder sammen, og i løbet af ugen opfordres man til at følge op på, hvordan det går for de andre i gruppen.

Derfor giver det god mening, at gruppen består af højst tre personer af samme køn. Denne intimitet kræver et stærkt engagement fra alle i “familien”, og det har vi oplevet som særdeles positivt og givende.

De fire evangeliespørgsmål
• Hvem er Gud?
• Hvad har Gud gjort?
• Hvem er jeg i lyset af den sandhed?
• Hvordan skal jeg leve på den baggrund?

Bragt i Tro & Mission 11/2019

Tilføj kommentar

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Anders Philipps
Kristendom var ikke noget, de brugte tid på i Anders Philipps barndomshjem. Hans far tog dog Anders og hans søster med i legestue i præstegå…