Virksomhedsaftaler

Dit firma kan blive sponsor for Luthersk Mission

Har du selvstændig virksomhed og ønsker at dit firma skal støtte LM økonomisk, kan du oprette et sponsorat.

Du kan både sponsorere LM generelt eller enkeltstående LM-projekter.

Du laver en aftale med os om, hvor meget dit firma vil sponsorere for.

Til gengæld får du en række annoncer i vores avis, Tro & Mission, samt en linkbar annonce her på siden.

Kontakt  Johnny Lindgreen, 4820 7660 eller 3111 8313, og hør nærmere om muligheder og vilkår for at blive sponsor for LM.

Skatteregler vedrørende sponsorater

Giver en virksomhed et sponsorat til LM, ligger følgende til grund for SKAT's vurderingen af, om sponsoratet kan trækkes fra i firmaregnskabet:

Den del af et sponsorat, som kan modsvares af egentlig reklameværdi for virksomheden, kan som udgangspunkt fratrækkes både i skat og moms.

Hvis en del af sponsoratet ikke modsvares fuldt ud af reklameværdien, vil denne del være en ikke-fradragsberettiget gave.

Idet der skattemæssigt er tale om en konkret vurdering mellem sponsorat og reklameværdi, kan LM ikke garantere for, at sponsoratet er fuldt fradragsberettiget.

Se SKAT's vejledning på området her