LM's regnskab

19.04.2016
Følg LM's økonomi, og se de seneste års regnskab herunder.

LM fremlægger hvert år resultatet for det seneste års regnskab for LM's landskasse.

I arkivet til venstre kan du finde det nyeste årsregnskab - og sammenligne med tidligere års regnskaber.

Herunder kan du læse løbende nyheder om LM's økonomi.


2015: LM's økonomi presset

LM går ud af 2015 med et underskud på 1,7 millioner kroner

Trods en rekordhøj gaveindtægt på 30,5 millioner kroner til LM's arbejde, fik landskassen underskud i 2015. Det skyldes blandt andet, at der er givet flere gaver til lokalt arbejde end til det landsdækkende og internationale arbejde.

Knapt halvdelen af den samlede gaveindtægt gik til landsarbejdet (14,8 millioner kroner).

Samtidig er udgifterne til international mission steget med over 1,6 millioner kroner, fordi det er blevet dyrere at leve i LM's missionslande.

Læs nyhedsartiklen om LM's regnskab 2015

Læs artikler og grafer om LM's regnskab i Tro&Mission nr. 7/2016 ​ (pdf)

Kommentar: Årsresultat kræver fælles drøftelse - Tro&Mission nr. 7/2016 (pdf)


2014: underskud, men stor arv til projektmidler

Årsregnskabet viser i første omgang et overskud på over 2,6 millioner. Det skyldes, at LM i 2014 fik et stort arvebeløb.

En stor portion af disse penge er dog sat til side i en projektpulje, som landsstyrelsen ønsker at bruge til særlige formål.

Derfor går årets resultat reelt i underskud og må dækkes af LM’s kassebeholdning.

For fjerde år i træk modtager LM færre gaver end året før. Alene fra 2013 til 2014 er gaverne faldet drastisk med næsten 1,5 millioner kroner.

Læs nyhedsartiklen om LM's regnskab 2014

Se artikler og grafer om LM's regnskab i Tro & Mission (pdf)


2013: Overskud for andet år i træk

LM’s landskasse kom ud med et overskud på 152.000 kroner i 2013.

Gaveindtægterne løb op i 15,6, millioner kroner. Det er cirka 450.000 kroner mindre end i 2012 og 900.000 mindre end budgetteret.

Til gengæld var indtægterne fra genbrugsarbejdet på næsten tre millioner i lighed med i 2012, og det er en halv million bedre end budgettet.

Også arveindtægterne er steget betydeligt. LM fik 1,7 millioner i testamentariske gaver i 2013, hvilket er en god halv million mere end i 2012.

Det betyder, at der har været mulighed for at lave hensættelser på 1,55 millioner i regnskabet og alligevel lande et overskud.

350.000 kroner er hensat til indkøb af to biler i Tanzania, og 1,2 millioner til den såkaldte projektpulje, som det blev besluttet at oprette på Generalforsamlingen.

Kilde: Tro & MIssion nr 7/2014