NYT
LM's møder kan nu genoptages med særlige retningslinjer om især afstand og hygiejne
Lise og Frederik Berggren Smidt, der i flere år har rådgivet om ægteskab, sex og følelser, skal fra efteråret udsendes af LM til Peru
22/05/2020 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder
20/05/2020 | Hanne og Jens Erik Agerbo, Missionærer i Tanzania

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

Verden er blevet mindre, og Danmark får jævnligt nye borgere fra andre lande.

En del flygtninge fra Afrika og mellemøsten er...