NYT
Et hold elever fra den nye skole i Fjendeskoven, som Luthersk Mission støttede opførelsen af i 2018, er nu blevet så dygtige, at de er...
Frederik Wind blev sendt af sted som LM-volontør til Cambodja for at undervise i dansk og engelsk. Kort efter sin ankomst blev han spurgt...
16/02/2020 | Marita og Carl Hasselberg, Missionærer i Tanzania
08/02/2020 | Roar Steffensen, Pendlermissionær til Peru

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

Nogle piger bliver solgt af deres familie på grund af fattigdom. Pigerne bliver lovet et godt arbejde og mulighed for at støtte familien...