NYT
Med fokus på bøn i 2018 håber generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen, at folk ikke bare får ny viden om bøn, men at de helt konkret...
Meget er uvist for Julie og Emil Solgaard, som næste år rejser ud som missionærer til Peru. Men sammen har de visheden om, at Gud har styr...
16/04/2018 | Caroline Slot Pedersen, Volontør i Cambodja
13/04/2018 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

At få en solid indføring i, hvad den lutherske kristne tro går ud på, er vigtigt i et land, hvor de fleste mennesker tror på en blanding...