NYT
Børnebladet Komfrit får et nyt løft, så det er mere målrettet arbejdet i Luthersk Missions børne- og juniorklubber
LM's lokale menigheder og det sociale arbejde, der udføres fra dem, står til at miste en væsentlig indtægt, hvis momskompensationen...
20/09/2017 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder
15/09/2017 | Kristine Ballantyne, Missionskonsulent i LM

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

Mekane Yesus-kirkens synoder i Syd-Etiopien er gået sammen om at drive et uddannelsescenter, som omfatter både high school (gymnasium)...

Modtag nyhedsmail fra LM