Underviste i luthersk bekendelse i Etiopien

Foto: Klasse på MYS
Ni studerende fulgte Peter Olsens kompaktkursus på Mekane Yesus Seminary om De lutherske Bekendelsesskrifter. (Foto: Peter Olsen)
DBI-lektor Peter Olsen ville imidlertid kvie sig meget ved at undervise i pastorale fag som sjælesorg og etik uden kendskab til den lokale kultur

18. februar 2019 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

Mekane Yesus Seminary (MYS) i Addis Abeba tilbyder en Mastergrad i teologi. Men for at kunne leve op til de internationale krav, har de brug for undervisere udefra.

MYS uddanner leder til Mekane Yesus Kirken i Etiopien, der blev til med stor indflydelse fra skandinaviske missionærer i 1959. Derfor vil skolen gerne bevare kontakten til Skandinavien, og det er der blevet mulighed for, fordi fire undervisere fra Dansk Bibel-Institut rejser dertil i foråret.

Teologisk indhold er ens i Danmark og Etiopien

En af dem er lektor Peter Olsen fra Dansk Bibel-Institut. Han har holdt et kompaktkursus med 48 forelæsninger om De lutherske Bekendelsesskrifter.

”Når det gælder det teologiske indhold af de lutherske bekendelsesskrifter, betyder det ikke noget, om man er i Danmark eller Etiopien,” forklarer han.

”Her siger jeg det samme, uafhængig af hvor jeg er, men jeg ville kvie mig meget ved at undervise i pastorale fag som sjælesorg og etik uden kendskab til den lokale kultur,” siger han.

Mine ører blev aldrig kalibreret helt godt

Før Peter Olsen rejste til Etiopien, var han lidt spændt på sproget.

Han og de studerende havde også lidt udfordringer med at forstå hinandens engelsk.

”Det virkede til, at de studerende kom med ret hurtigt, men mine ører blev aldrig kalibreret helt godt,” siger Peter Olsen.

Han anfører, at samtidig med at det var udfordrende for ham selv at skulle undervise på andet sprog og skulle formulere det samme med andre ord, var det udviklende pædagogisk for ham at blive sat under pres.

”Her var jeg nødt til at stoppe op ofte for at finde ud af, om de studerende forstod det, jeg sagde.”

Pendlermission og eksperthjælp er et udmærket projekt

Peter Olsen er indstillet på at tage til MYS igen, hvis det kan passe ind med hans undervisning på DBI. Men han slår fast, at det skal være et kompaktkursus i samme fag.

LM har leveret evangelister og bibelskolelærere til Etiopien i mange år. Det er man stoppet med, og han ser det som et udmærket projekt for LM at sende hjælp til højere uddannelse.

”Det må gerne være tidligere missionærer, der pendler, for de kan sproget, men det vil være udmærket at kombinere med nålestiks-eksperthjælp,” siger han.

Tilføj kommentar