Udruster til at bringe evangeliet til andre kulturer

Foto: Gruppearbejde på Tabor i Etiopien
De studerende på TEC arbejder i grupper som led undervisningen i faget tværkulturel kommunikation. (Foto: Kristian Mogensen)
De studerende på Tabor Evangelical College (TEC) i Etiopien oplever, at undervisningen bliver mere relevant, når underviseren inddrager sine egne erfaringer

16. februar 2018 / Kristian Mogensen, lærer på Dansk Bibel-Institut, km@dbi.edu

I november og december 2017 underviste jeg to på kurser ved Tabor Evangelical College (TEC) i Hawassa, Etiopien. Dette var fjerde gang, jeg havde et kort undervisningsforløb på stedet - første gang var i 2012.

Hver gang har Dansk Bibel-Institut og Luthersk Mission været fælles om at dække udgifterne.

Erfaringsnær faglig undervisning øger forståelsen

Det opleves hjemmevant og godt at undervise ved TEC. Landet og mange af folkegrupperne er jeg kendt med fra vores tid som missionærer (1983-1996).

Jeg oplever det som en stor velsignelse og en gave at få lov til at bidrage med undervisning i det fine læringsmiljø ved TEC’s missionsafdeling med cirka 150 studerende. Her føler jeg mig vældig godt hjemme blandt dedikerede undervisere og studerende på bachelorlinjen, der er ivrige efter at lære.

Almindeligvis har studenterne et halvt år til at gennemgå den mængde læringsstof, som i mine kurser komprimeres til otte ugers undervisningsforløb. Her har det været en hjælp at skifte mellem engelsk og amharisk. De fleste ansigter lyser op i forståelse, når jeg forklarer fagstof og giver eksempler på amharisk.

Imens er de studerende fra Gambela, der ligger over 700 kilometer mod vest tæt ved grænsen til Sudan, tavse og uopmærksomme. Og glemmer jeg at skifte tilbage til engelsk, spørger de om at få det hele gentaget og forklaret på engelsk.

Når en student i en time i antropologifaget spørger ind til, hvordan et kulturemne er relevant, så ranker jeg ryggen og bliver glad. Det er udtryk for læringsbevidsthed og ønsket om at kunne anvende det som læres.

I min faglige undervisning ved Fjellhaug Internasjonale Høgskoles afdeling i København (FIH-DK) spørger enkelte studerende om relevansen, når jeg nu og da inddrager erfaringsstof fra Etiopien. Lignende spørgsmål får jeg aldrig fra studerende ved TEC.

Her hører jeg ofte studenterne sige, at jo mere erfaringsnær den faglige undervisning er, desto bedre forstår de og oplever, at det bliver relevant for deres fremtidige tjeneste.

Vi formidler det, vi forstår – hvordan er så vores forståelse?

Undervisningen i faget tværkulturel kommunikation er særligt lærerigt og udfordrende for både studenterne og mig.

Studenterne arbejder i workshop, hvor de producerer datamateriale om førkristen forståelse af forhold og emner i deres individuelle hjemkulturer. Her ser de på, hvordan tænkning og praksis i førkristen kultur kan påvirke den forståelse, de selv og kristne i hjemkulturen har af synd, af ære og skam eller af åndelighed.

Efterfølgende undersøgte de, hvordan hjemkulturens førkristne forståelse passer med den forståelse, Bibelen formidler om de emner, de studerer. I den proces bliver studenterne bevidste om deres forståelse og formidling af evangeliet og om, hvorvidt Bibelens lære og vejledning ubevidst kan forveksles med eller begrænses af opfattelser, som har hængt ved fra førkristen forståelse.

På den baggrund reflekterer og arbejder de med, hvad det indebærer af udfordringer, når de efter studieårene skal undervise og hjælpe nye kristne i en anden kultur og med et andet sprog til en bibelsk forståelse af Guds frelse og af dagligt liv efter Guds vilje.

Guds riges ringvirkninger - i Etiopien og videre ud

Hver gang jeg underviser – om det er ved FIH-DK eller TEC – ser jeg for mig studenter, som Gud ønsker at udruste og bruge i forskellige tjenesteopgaver i kirke og mission; enten lokalt eller internationalt.

Denne gang har jeg undervist 45 modne mænd og kvinder, som ønsker at tjene i Mekane Yesus Kirken, der hvor de kommer fra, eller blandt folkegrupper på nye steder. Det er perspektivrigt. Jeg ser for mig ringvirkninger af Guds rige - i Etiopien og videre ud.

En student reflekterede over nytten af at lære antropologi og skrev:

"Antropologi har ændret mit sind og hjerte med hensyn til nogle forkerte forudsætninger og forståelser, jeg har haft om kultur, folkegrupper og race. Ved at studere antropologi er jeg kommet til at elske skriften mere. Jeg vil sige til dem (forkynderne), som er gået glip af antropologistudiet, de er gået glip af det bedste studie. Det siger jeg, fordi kulturantropologi lærer en at forstå folk med respekt og kærlighed til deres kultur, og det hjælper til, at evangeliet lander sikkert i deres hjerte."

I 2014 betroede en student sig til mig og sagde: ”Jeg har altid tænkt, at mit folk var bedre og mere civiliseret end vores nabofolk. Nu har jeg forstået, at jeg har taget fejl, og jeg tror, at Gud vil, jeg skal gå til dem med evangeliet.”

I dag er han en af mange studerende fra TEC, som frimodigt deler evangeliet med sit eget folk og nabofolk, og som brænder for, at mange flere kristne hører Guds kald til mission.

Artiklen har også været bragt på nlm.no.

Tilføj kommentar