Tydelige visioner for børn og unge

Teenlejr på Hemmet Strand juli 2016
LMBU vil arbejde for at lette overgangene mellem generationerne, så børn, teenagere og unge får lyst til at fortsætte i LM's arbejde.
Ledere fra Luthersk Missions børne- og ungearbejde drøftede visioner og retning for arbejdet de næste fire år

10. marts 2017 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

Hvad er det, LMBU - Luthersk Missions Børn og Unge - skal satse særligt på de kommende år?

Det var noget af det, omkring 30 ledere var sammen om på LMBU's lederforum sidste weekend i Nordsjælland.

Her blev arbejdet målrettet med overordnede visioner for arbejdet i 2017-2021: fokus på kristne fællesskaber, oplæring og mission samt lederudrustning.

Skal LMBU være en Bilka eller en specialosteforretning?

"Der er behov for, at vi i LMBU bliver mere tydelige om, hvem vi er, og hvad vi er sat i verden for," siger landsleder Lars B. Larsen om visionsarbejdet.

"Er LMBU en Bilka eller en specialosteforretning? Det er meget svært at blive helt konkrete, når vi dækker alle LM'ere fra 0-30 år i hele landet."

"Et 3-årigt klubmedlem i Rønne har brug for noget andet end en 25-årig universitetsstuderende i Aarhus." 

Ønsker at lette overgangene mellem generationer

Hvad disse visioner så præcist skal udmønte sig i, bliver først helt konkret, når udvalgene for de enkelte arbejdsgrene - LM Kids, LM Between og LMU - er færdige med at udarbejde handlingsplaner. 

Men noget af det, som går igen på tværs af arbejdet med visionerne, er ønsket om at lette overgange til de næste aldersgrupper, så børn, teenagere og unge får lyst til at fortsætte i LM's arbejde.

Her er personlige relationer et nøgleord, og derfor vil der hen over de næste fire år være særligt fokus på at styrke relationer og skabe større sammenhængskraft mellem generationerne i LM. 

Desuden drømmer ungdomslederne om at kunne tilbyde en uddannelse, som kan oprejse og udruste åndeligt modne ledere ind i organisationen. 

LMU'ere og klubledere inddraget i visionsarbejdet

Visionerne "kristne fællesskaber", "oplæring og mission" og "lederudrustning" er blevet til på baggrund af en brainstorm sidste år på LMBU's lederforum.

Herefter er LMU'ere og klubledere rundt i landet blevet opfordret til at komme med input til visionsarbejdet, og det har været med til at udforme retningen for arbejdet.

"Vi er rigtig glade for at få et arbejdsredskab, som gør det mere tydeligt, hvad det er, vi skal prioritere særligt i børne- og ungdomsarbejdet de næste fire år," siger Lars B. Larsen.

---

LMBU er en selvstændig, demokratisk organisation med 49 lokalforeninger med over 1.000 medlemmer fordelt over hele landet.

Både på landsplan, regionalt og lokalt er arbejdet organiseret i tre arbejdsgrene, der retter sig mod hver sin aldersgruppe:

> Læs mere om LMBU's formål og værdier her.

 

Tilføj kommentar