Send en mail til tm@dlm.dk

Tværkulturel lejr med bibeltimer om livsforvandlende møder med Jesus

Kvinder på tværkulturel lejr optræder
Der blev holdt international festaften på den tværkulturelle sommerlejr (foto: Claus Kristensen)
100 deltagere på tværkulturel sommerlejr fik bibeltimer, naturoplevelser og nye relationer

07. august 2015 / Claus Kristensen: ck@dlm.dk

I uge 28 dannede Luthersk Missions Højskole i Hillerød igen ramme for en tværkulturel familielejr, hvor omkring 100 deltagere var samlet til bibelundervisning, socialt samvær og forskellige aktiviteter.

Temaet for lejren var ”Møder med Jesus”, og Timothy Steward, som er præst i Københavns internationale kirke, holdt en række bibeltimer over emnet med fokus på mennesker, som fik et livsforvandlende møde med Jesus efter hans opstandelse.

Timerne blev holdt på engelsk, men der blev simultantolket til dansk og kinesisk, så alle kunne være med.

Bibeltimer, fuglepark og festaften med etnisk præg

Under formiddagens bibeltimer mødtes børn og unge fra 3 til 19 år til deres eget program i aldersopdelte grupper, og om eftermiddagen var der tid til kreativ og sportslig udfoldelse.

Onsdag eftermiddag gik turen til Nordsjællands Fuglepark, hvor der ud over mange flotte fugle også var mulighed for at se kænguruer, aber, krybdyr og fisk.

Torsdag blev der afholdt international festaften, hvor mange var klædt i flotte nationaldragter og der var forskellige både humoristiske og seriøse indslag med mere eller mindre etnisk præg.

Gratis lejr til asylansøgere og nydanskere på kontanthjælp

Lejren var arrangeret af Indre Mission (IM) og Luthersk Mission med økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det gjorde det muligt at tilbyde gratis deltagelse for asylansøgere og nydanskere på kontanthjælp, som ellers ikke ville have mulighed for at deltage.

Ud over ansatte fra IM og LM blev lejren afholdt med hjælp fra mange frivillige ledere, som både bruger tid til forberedelse, sætter en uge af i sommerferien og bruger uundværlige kræfter på at gøre det muligt at afholde tværkulturel sommerlejr.

Tilføj kommentar