Tal om Bibelen sammen i familien

Forside af "Hæng ud med Gud"
Konceptet i "Hæng ud med Gud" er simpelt: Læs en bibeltekst, tal om den i familien og afslut med bøn, forklarer Lars B. Larsen (Forsiden af hæfte nr. 1)
En ny bibellæseplan giver familier redskaber til at hænge ud med Gud sammen. Fokus i hæftet er på Bibelen og familiesamvær uden afbrydelser

19. marts 2019 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

”Bibelen indeholder et vigtigt budskab for både børn og voksne. Vi vil gerne hjælpe familierne til at få den åbnet – fysisk, men også mentalt.”

Det siger Lars B. Larsen, der er landsleder i Luthersk Missions Børn og Unge om hæftet ”Hæng ud med Gud – bibelåbner for familier”, som LMBU er medudgiver af.

Hæftet er rettet til 8-13-årige, men mindre søskende kan også være med, og der er også refleksionsspørgsmål til de voksne.

Det er en bibellæseplan, der løber over en 4-årig periode med 4 hæfter hvert år.

Vær nysgerrige efter Bibelens budskab sammen

Lars B. Larsen forklarer, at bibelteksten er omdrejningspunktet i hæftet, og med de redskaber hæftet giver, kan familiens medlemmer sammen være nysgerrige efter Bibelens budskab.

”Konceptet er simpelt: Læs en bibeltekst, tal om den i familien og afslut med bøn,” siger han og tilføjer:

”Netop fordi fokus er på Bibelen og familiesamvær uden afbrydelser, lægger vi helt bevidst ikke op til en masse kreative eller digitale aktiviteter.”

”Det er ikke, fordi vi har noget imod digitale løsninger til bibelbrug, men fordi skærme gør det sværere for både børn og forældre at tale uforstyrret sammen,” uddyber Cecilie Nord Hansen fra Bibellæser-Ringen, der er med i projektet.

Hæfterne er også fyldt med temasider om den kristne tro, livstemaer, overblik over Bibelens bøger og fakta- og vidensblokke.

Ønsker at Bibelen bliver kendt og brugt af så mange som muligt

Ud over LMBU og Bibellæser-Ringen står Indre Missions Familiearbejde, Evangelisk Luthersk Missions familiearbejde, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler bag ”Hæng ud med Gud”.

De fem organisationer ønsker, at materialet også skal blive kendt uden for deres egne organisationer. Sådan at så mange mennesker som overhovedet muligt får mulighed for at åbne Bibelen sammen, forklarer Lars B. Larsen.

Derfor bliver der trykt 6.000 eksemplarer af de første to numre, som bliver delt gratis ud i juniorklubben og kristne friskoler, og de efterfølgende numre kan købes billigt.

Tilføj kommentar