SETELA i Peru nedlægger institut

Felix Vargas underviser på bibelskolen, der ligger på SETELA's grund
Felix Vargas (på billedet) er rektor på SETELA, der har besluttet at nedlægge et institut (foto: privat)
Uddannelsesinstitutionen, hvor LM er med til at uddanne teologer, nedlægger institut i Peru, der tilbød uddannelse i regnskab og administration

19. april 2017 / Nicklas Lautrup-Meiner: NLM@DLM.DK

SETELA’s bestyrelse besluttede den 17. marts at afslutte deres flerårige satsning på at tilbyde studieforløb i regnskab, administration og IT.

Beslutningen skyldes, at studieforløbene ikke genererer det overskud, man havde håbet.

SETELA drives af en bestyrelse, hvor LM’s søsterbevægelse i Norge, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), er repræsenteret.

Værdibaserede uddannelser og en ekstra indtægt til arbejdet

Uddannelsesinstitutionen besluttede i 2014 at tilbyde studieforløb inden for andre felter end teologi, som er hovedområdet, og hvor LM’s missionærer i flere år har undervist.

Studieforløbene blev dels sat i gang for at generere ekstra indtægter til universitetet og dels for at tilbyde gode værdibaserede uddannelser.

Det var også tanken, at man gerne ville opnå en offentlig godkendelse af teologistudiet via instituttet. Det viste sig dog allerede sidste år, at dette ikke kunne lade sig gøre. Man arbejder nu på en anden plan for godkendelse.

Instituttet gav ikke det håbede overskud

Lave ansøgertal og stor frafaldsprocent betyder, at instituttet ikke genererer et tilstrækkeligt overskud til SETELA.

I stedet stod man over for et underskud, der ville betyde, at man manglede 275.000 norske kroner, skriver NLM.

Sammen med NLM står LM for undervisningen på teologiuddannelsen, men LM er ikke økonomisk engageret i det institut, der nu lukker.

I forbindelse med nedlæggelse af instituttet har man sikret, at de studerende kan fortsætte deres studier på et anerkendt institut.

SETELA betaler de ekstra omkostninger for eleverne og har ligeledes givet lærerne en god afslutningsordning.

 

Læs mere om, hvordan LM er med til at undervise i Bibelen i Peru.

Tilføj kommentar