Ser frem til at følge op på Rådsmødet

Foto: Fra Rådsmøde 2019
Ved engagerede drøftelser på LM's Rådsmøde affødte mange ideer og meget inspiration blandt deltagerne (Foto: Kaja Lauterbach).
Der ligger et langt, sejt træk foran os for at føre beslutninger og inspiration fra Rådsmødet ud i livet, siger LM's landsformand Henrik P. Jensen

13. juni 2019 / Birger Reuss Schmidt, brs@dlm.dk

”Jeg brænder for, at flere skal blive bedre til at tage sig af de unge, og at flere unge må blive nået med evangeliet. Jeg brænder også for, at flere af dem, som Gud har givet nådegaven som profet eller evangelist, må få hjælp og frimodighed til at udfolde netop disse nådegaver i LM, så deres troserfaring og vidnesbyrd må blive mange flere til gavn.”

Det siger LM's landsformand Henrik P. Jensen 14 dage efter LM’s Rådsmøde den 25. maj i Odense. Her var de to temaer Fælles livsvandring og Styrkelse af evangelist- og profetnådegaverne.

Mange positive tilbagemeldinger

Landsformanden ser tilbage på gode drøftelser på mødet og den stor overvægt af meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

”Rigtig mange blev inspirerede til at arbejde videre med spørgsmålene lokalt. Det glæder jeg mig rigtig meget over. Vi har også modtaget kritik og forbedringsforslag,” siger han.

Henrik P. Jensen og LM's Landsstyrelse vil nu sammen med ledelsen i LMBU følge op på mødet.

”Vi skal finde ud af, hvad de næste frugtbare skridt kunne være. Der ligger et langt sejt træk foran os, hvor der er brug for fortsatte drøftelser og fokus rundt om i organisationen. Vi har brug for mere afklaring og for, at ejerskabet vokser, så det hele ikke bare bliver ved snakken,” siger han.

Opmuntre til frimodighed og tydelighed

På Rådsmødet blev deltagerne udfordret til at tage hjem og lade inspirationen fra Rådsmødet følge af konkret handling. Der kom mange ideer frem, også når det handler om at styrke evangelist- og profetnådegaverne. Mange af dem handler om større variation i mødeformen.

Henrik P. Jensen understreger, at LM’s syn på tjenestedeling ikke er ændret. Det betyder, at lærer- og hyrdefunktionen kun tildeles mænd.

”Men vi skal arbejde videre med, hvordan vi bedre kan opmuntre til at udfolde evangelist- og profetnådegaverne hos personer af begge køn og til at finde en praksis, som der er tryghed omkring.

Det handler om både at skabe frimodighed og tydelighed,” slår han fast.

Landsstyrelsen vil fortsætte drøftelsen på sit næste møde den 21.-22. juni. Landsformanden forventer også, at emnerne vil komme op på kommende landslederkurser.

Oplægget til rådsmødet: Styrkelse af profet- og evangelistnådegaverne

Tilføj kommentar