Sådan bliver klubben en forening

LMBU har udgivet en enkel vejledning i foreningsdannelse.

03. februar 2014 / Ditte Olsen

LMBU opfordrer LM's børneklubber til at blive formelt medlemmer af foreningen.

For at gøre den proces så nem som mulig for klubmedarbejdere og kredsbestyrelser har LMBU forfattet en "skridt-for-skridt"-guide i, hvordan man gør.

"Visionen er mission! Foreningsopbygning giver nemlig nye muligheder for samarbejde og en bedre sammenhængskraft på tværs af kredsens arbejdsgrene samt et økonomisk tilskud fra DUF," skriver LMBU indledningsvis i den trykte guide.

Den trykte guide "Foreningsguide for LMBU - Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU" kan fås ved henvendelse til LM's sekretariat: dlm@dlm.dk.

Man kan også læse udførlig vejledning på lm-kids.dk.

Tilføj kommentar