Opmuntende temadag om børneopdragelse

Temadag lørdag den 16. marts i LM-Kirken i Herning
Midtjyske forældre, juniorklubledere og pædagoger var sammen på temadag i Herning for at høre om "robust barnetro i en turbulent tid." Foto: Henrik Hejberg Jensen
40 forældre fik masser af inspiration og udrustning til det kristne familieliv lørdag den 16. marts i LM-Kirken i Herning

22. marts 2019 / Karin Borup Ravnborg, kbr@dlm.dk

Snakken går livligt i kirkerummet i LM-Kirken i Herning.

Omkring 40 forældre, juniorklubledere og andre interesserede sidder i grupper og drøfter, hvordan man bedst leder børn ind i en sund, kristen tro.

Forinden har de hørt Carsten Hjorth Pedersen, som er leder af Kristent Pædagogisk Institut, tale om emner som familieandagt, seksualmoral, social kontrol og meget mere.

En god øjenåbner i samværet med børnene

Kurset, som foregik lørdag den 16. marts, var arrangeret i et samarbejde mellem LM-Kirken og Herning Bykirke med temaet: "Hvordan udruste børn til en robust barnetro i en turbulent tid?"

Og det var en god øjenåbner i forhold til samværet med børnene, fortæller 44-årige Susan Hejberg Jensen, der deltog sammen med sin mand, Henrik.

Hun er mor til tre - på 8, 15 og 19 år - og er til daglig pædagog i børnehaven på Midtjyllands Kristne Friskole i Herning.

"Vi var i hvert fald klar til at gå hjem og se på, hvad der går godt i vores familie - og hvad vi kunne tænke os at gøre bedre," siger hun.

"For eksempel kunne vi godt lægge den daglige andagt mere i rammer, så vi bliver bedre til at prioritere den tid sammen."

Vigtigt at turde tage snakken med sine teenagere

Hun erkender, at der med to teenage-børn i hjemmet er mange udfordringer og ting, der kan være svære at snakke om.

"Carsten (Hjorth Pedersen) understregede, at det ikke er alt, Bibelen siger noget om. Der kan være nogle etiske og moralske områder, vi som kristne familier kan se forskelligt på."

"Det er vigtigt, at vi tør tage snakken med vores teenagere - både om det, Bibelen siger noget om, for eksempel sex og identitet, men også om det, Bibelen ikke siger noget om, og som der kan være forskellige holdninger til."

"Der må vi som forældre foretage de valg, vi finder bedst for vores familie."

Ikke en uoverkommelig opgave at være forældre

Susan Jensen synes, det var meget opmuntrende at være med til temadagen. Samtidig blev alvoren også tydelig i forhold til det ansvar, man har som forældre.

"Påvirkning af børn er uundgåelig - ja, nærmest en forældre-pligt, især når børnene er små. Det er et kæmpe ansvar. Men Carsten fik det ikke til at lyde som en uoverkommelig opgave," siger hun.

"Vi kunne gå hjem med frimodighed, glæde og taknemmelighed over den opgave, vi har fået - og den Gud, som hjælper os i det."

Tilføj kommentar