Økonomisk stramme tider i Peru

(Foto: Kristine Bodilsen)
Regnskab med underskud blev drøftet på kirkens generalforsamling

22. april 2014 / Kaja Lauterbach

Fredag og lørdag den 4. og 5. april var 33 delegerede fra 29 kirker/grupper samlede til generalforsamling i Den lutherske kirke i Peru (IEL-P).

Samlingen blev holdt på kirkens lejrsted ved Mejia i det sydlige Peru.

Helge Dagsland fra Norsk Luthersk Mijonssamband fortæller, at store dele af fredagen blev brugt til at fremlægge rapporter og give information om de forskellige arbejdsgrene og bagefter tage en diskussion om disse emner.

Der kom mange interessante ting på bordet, og bestyrelsens og administrationens beretninger gav årsag til en del debat.

Stort underskud i forhold til budgettet

Derimod blev regnskab og årsrapporter fra de forskellige zoner og fra lejrstedet gennemgået stort set uden kommentarer – på trods af, at IEL-P i 2013 havde et overforbrug på tæt ved en halv million kroner i forhold til budgettet.

Én af årsagerne til det store underskud er, at registrering af grunde og huse har medført store udgifter.

En anden årsag er store ekstraudgifter i forbindelse med kirkens institutioner: både børnehaver, skoler og lejrpladsen.

I forhold til indtægterne har der også været for mange ansatte præster i IEL-P.

Helge Dagsland fortæller, at IEL-P heldigvis har opbygget en egenkapital over mange år, som kan dække underskuddet. Men nu er egenkapitalen meget lav, og kirkens bestyrelse står over en krævende økonomisk udfordring.

Vilje til at kigge fremad

Fra LM i Danmark deltog missionskonsulent Kristine Bodilsen i EIL-P's generalforsamling.
Hun var glad for at høre om de mange spændende ting, der er gang i mange steder i kirken.

Og så glæder hun sig over den vilje til at kigge fremad, som hun fornemmede – trods de økonomisk stramme tider.

"Det giver tro på, at der vil ske en god udvikling," siger Kristine Bodilsen.

Tilføj kommentar