Ønsker at give hjælp til at leve i samfundet

Foto: Gruppearbejde på Værkstedsdag 23. maj
Gennem foredrag, gruppearbejde om bibeltekster og samtale kom deltagerne dybere ind i, hvordan de konkret kan gøre noget for forældre. (Foto: Lars B. Larsen)
Gennem Inspirationsdag vil tre kristne børneorganisationer gerne hjælpe forældrene til at udruste børnene til at leve i det danske samfund.

28. maj 2018 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

Børn fra kristne hjem i Danmark vokser op som en del af et samfund, der som oftest har et helt andet grundlag end det, de møder i deres hjem.

Som et led i det inviterede de til en Inspirations- og Værkstedsdag om Børn i Pluralisme onsdag den 23. maj på Indre Missions Bibelskole i Børkop.

Der er brug for kristne i samfundet

De tre organisationer: Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU), Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Børne- og Ungdoms Oase har i halvandet år sammen med Kristent Pædagogisk Institut arbejdet på forskelligt materiale til forældrene.

Det er blevet til et studiehæfte og syv artikler, som kan hentes på lmbu.dk og kpi.dk.

”Udgangspunktet er, at Gud har skabt både os og verden. Som kristne lever vi i samfundet, og samfundet har brug for, at vi er der. Børn såvel som voksne,” siger Lars B. Larsen, der er landsleder i LMBU.

”Det vil vi gerne udruste både børn og forældre til. Men da vi ikke kan nå at tale med alle, vil vi gerne klæde menighederne på til at hjælpe forældrene.”

Ansatte fra mange sammenhænge deltog

Og netop lønnede og ulønnede medarbejdere i kirkeligt børne- og familiearbejde, præster med flere var målgruppen for Inspirations- og Værkstedsdagen.

Lars B. Larsen glæder sig over, at 43 mennesker havde taget imod indbydelsen.

De fleste kom fra de tre organisationer, der står bag, men der var også ansatte i baptistkirken, fortæller han.

Gennem foredrag, gruppearbejde om bibeltekster og samtale kom de dybere ind i, hvordan de konkret kan gøre noget for forældre.

Lærerigt at dele glæder og udfordringer

”Det var lærerigt og dejligt at sidde og snakke med nogle i andre kirkesammenhænge, der har de samme glæder og udfordringer,” siger Lars B. Larsen.

”Vores fælles udfordringer og ønsker er, at børnene skal lære Jesus at kende og blive bevaret i troen på ham, og netop fordi vi er teologisk forskellige, kan vi opmuntre og udfordre hinanden.”

Tilføj kommentar