Nyt værdibaseret seksualundervisningsmateriale

Fra seksualundervisningsmaterialet Jeg er køn, 2019
"Jeg er køn" er det første dansksprogede materiale til seksualundervisning med et kristent værdigrundlag rettet mod de mindre klasser. Foto: Illustration fra materialet, jegerkoen.dk.
LMBU står sammen med seks andre kristne organisationer bag materialet "Jeg er køn", der er udviklet som et supplement til seksualundervisningen i 0.-6. klasse

15. maj 2019 / Karin Borup Ravnborg, kbr@dlm.dk

Et samarbejde mellem syv kristne organisationer, deriblandt Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU), har resulteret i et nyt undervisningsmateriale om seksualitet og samliv.

Materialet hedder "Jeg er køn" og er udviklet som et supplement til skolernes seksualundervisning for børn i indskolingen og mellemtrinet.

Materialet er det eneste af sin slags i Danmark

En rapport fra AdamogEva.dk i 2016 viste, at der er behov for mere og bedre seksualundervisning, som tager afsæt i et kristent livssyn. 

AdamogEva.dk har udviklet materiale til udskolingen, men der har hidtil manglet et værdibaseret seksualundervisningsmateriale til de yngste elever i fri- og folkeskolerne.

"Jeg er køn" er dermed det første dansksprogede seksualundervisningsmateriale, der findes med et kristent værdigrundlag rettet mod de mindste klasser.

Seksualopdragelse ud fra kristne værdier

Materialet præsenterer en seksualopdragelse med udgangspunkt i, at mennesket er skabt som mand og kvinde, og at krop og seksualitet ikke bare har til formål at tilfredsstille egne behov.

Ønsket er at give børn i 0.-6. klasse et sprog for at tale om seksualitet, følelser og familieliv ud fra kristne værdier.

"Materialet vil gennem kreative aktiviteter vejlede børnene til at få et positivt og nysgerrigt forhold til deres krop og seksualitet, hvor de lærer at værdsætte deres unikke kropslige og personligheds-mæssige egenskaber," hedder det i en pressemeddelelse fra udgiverne.

Ikke kun forbeholdt de kristne friskoler

Det nye undervisningsmateriale berører emner som seksualitet, kærester, kønsidentitet, homoseksualitet, transkønnethed med videre.

Materialet og en tilhørende lærervejledning er klar til brug næste skoleår og frit tilgængeligt på hjemmesiden jegerkøn.dk.

Selv om materialet bygger på kristne værdier, er det ikke kun forbeholdt de kristne friskoler, men er også velegnet til brug i folkeskolen, understreger udgiverne.

---

Materialet "Jeg er køn" er udviklet i et samarbejde mellem Indre Missions Familiearbejde, Indre Missions Ungdom, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Børne- og UngdomsOase, Luthersk Missions Børn og Unge, AdamogEva.dk og Foreningen af Kristne Friskoler.

> Læs mere på jegerkøn.dk

Tilføj kommentar