Nyt undervisningsmateriale til kommende præster

Elever på bibelskolen Tabor i Etiopien
Eleverne på bibelskolen Tabor i Etiopien har brug for undervisningsmateriale, der tager højde for den kultur, de lever i. (foto: Christian Lund Pedersen).
Tidligere LM-missionær skriver lærebog på letforståeligt engelsk med udgangspunkt i etiopiske bibelskoleelevers hverdag

21. april 2017 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

I løbet af de syv år, han underviste på Tabor Evangelical College i Hawassa i det sydvestlige Etiopien, så Christian Lund Pedersen et behov blandt sine studerende.

Fra 2009-2016 var han udsendt for Luthersk Mission til at undervise kommende præster på den etiopiske bibelskole.

Her oplevede han en stor mangel på relevant undervisningsmateriale, der passede til de studerendes evner og hverdag.

Etiopiske elever har ikke lært at analysere en tekst

"Danske elever er vant til at sætte bibelteksten ind i en kontekst. De er vant til at vurdere og analysere."

Sådan er det ikke i Etiopien, fortæller den tidligere bibelskolelærer, der nu er ansat i et vikariat som missionskonsulent på LM's sekretariat i Hillerød. 

Etiopiske skoleelever er vant til at lære udenad og skrive af efter tavlen i klasser på op til 120 elever.

Desuden er meget af det undervisningsmateriale, eleverne bruger på bibelskolen, skrevet på engelsk, og deres sprogkundskaber er ikke gode nok til at forstå ret meget af det.

Hjælper kommende præster til en større forståelse af Bibelen

Derfor er Christian Lund Pedersen nu i gang med at lave et helt nyt undervisningsmateriale, som skal bruges på skolen.

Målet er, fortæller han, at eleverne gennem det nye materiale skal få en større forståelse af og dybere indsigt i, hvad der står i Bibelen.

"De skal kunne undersøge bibelteksten grundigt, så de ikke på forhånd tror, de ved, hvad teksten betyder."

Det er vigtigt, når de kommende præster senere skal ud og undervise i Bibelen, understreger han. 

---

I dag har Luthersk Mission ingen missionærer udsendt til at undervise på Tabor Evangelical College.

Man støtter fortsat arbejdet ved at sende enkelte korttids-undervisere og ved at give et årligt tilskud til bibel- og missionsskolen.

Læs mere om LM's arbejde i Etiopien.

Tilføj kommentar

Du kan blive fast giver og støtte en ung bibelskoleelev.

> Læs mere her