Nyt tværkirkeligt samarbejde om flygtninge

Venskab mellem danske og udenlandske kvinder
Gør hverdagen i Danmark lettere for en flygtning, lyder opfordringen fra det kirkelige netværk. Foto: Karin Borup Ravnborg
Mange flygtninge har fået god indgang i det danske samfund gennem en dansk venskabskontakt

28. november 2016 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

"Vil I være vores danske venner?"

Sådan spørges der i en ny folder om at blive venskabskontakt for en flygtning.

Folderen er en del af et nyt kampagnemateriale, lavet i et tværkirkeligt samarbejde for at få flere danskere til at byde flygtninge velkommen i Danmark.

Vi vil gerne lære jer at kende

"Vi er flygtninge. Vi er her, fordi vi ikke kan være i vores eget land."

"Vi er taknemmelige for, at Danmark har taget imod os. Men alt er nyt for os. Hvordan lever man i Danmark?" spørges der i folderen.

"Vi vil gerne lære jer at kende. Vi vil gerne lære det svære danske sprog og finde ind i det danske samfund, så vi kan gøre nytte her."

Vise at kirken er vigtig medspiller

Det er Luthersk Mission, der sammen med Folkekirkens Asylsamarbejde, Tværkulturelt Center og Kirkernes Integrations Tjeneste står bag det nye materiale.

Via hjemmesiden venskabskontakt.dk kan kirker og kredse bestille foldere til uddeling i menighed og lokalsamfund for at få folk til at melde sig som venskabskontakt til en flygtning.

"Vi vil gerne vise, at kirken og kristne forsamlinger er en vigtig medspiller i at byde flygtninge velkomne. Vi har allerede en del erfaring med det i LM, og med denne fælles kampagne bliver det mere synligt," siger tværkulturel konsulent i LM Claus Kristensen.

Styrker netværket

Desuden giver det tværkirkelige samarbejde et mere organiseret netværk, som gør det lettere for flygtninge at finde et kristent fællesskab, der hvor de kommer hen, fortæller han.

"Det sker ofte, at kristne asylansøgere må afbryde dåbsoplæring et sted, fordi de bliver flyttet til et andet asylcenter i landet. Derfor er det godt, at vi kan henvise dem til en lokal LM-kreds, og hvis ikke det er muligt, til en kirke eller et andet kristent fællesskab."

På kampagnesiden kan man finde en oversigt over lokale koordinatorer, som kan formidle kontakt til kirkelige netværk rundt i hele landet.

----

> Download folder om at blive venskabskontakt her

> Postkort og øvrigt materiale kan bestilles hos mmr@interchurch.dk

 

Luthersk Missions tværkulturelle arbejde gør en stor indsats for integration af nydanskere.

> Find tværkulturelle aktiviteter nær dig eller

> Kontakt LM's tværkulturelle konsulenter for flere oplysninger. 

Tilføj kommentar