Nye tilskudsregler er en udfordring for LMBU

Fra landsteltlejr i 2012
Landsteltlejr er et af de få landsdækkende tilbud i LMBU, der er målrettet juniorer (foto: privat).
Selvom LM’s Børn og Unge kom over 1.000 medlemmer i 2016, måtte de alligevel søge om dispensation for at få forhøjet tilskud. Det skyldes nye regler og manglende lokalforeninger

12. juni 2017 / Nicklas Lautrup-Meiner: nlm@dlm.dk

I slutningen af 2016 lavede LM's Børn og Unge (LMBU) en kampagne for at nå over 1.000 medlemmer.

Det runde tal ville nemlig gøre foreningen mere demokratisk og gøre et større tilskud fra tipsmidlerne muligt.

Resultatet af kampagnen blev da også, at foreningen af børn, juniorer og unge i LM før nytår voksede med over 150 medlemmer under 30 år.

Del af en klub, men ikke en forening

De nye medlemmer er såkaldte landsmedlemmer.

Det betyder, at de ikke er tilknyttet en lokalforening, ligesom de omkring 980 øvrige medlemmer er.

I stedet er de tilknyttet en juniorklub eller en børneklub, der, selvom de afholder mange aktiviteter, ikke kan tælle deres medlemmer med, fordi de ikke har stiftet en lokal LMBU-forening.

Krav om aktiviteter til landsmedlemmer

I første omgang kunne de nye medlemmer dog heller ikke umiddelbart tælles med, forklarer landsleder Lars B. Larsen. 1. juni kunne han imidlertid glæde sig over, at organisationen har fået den søgte dispensation.

”I 2016 kom der en ny bekendtgørelse, der har skærpet kravene til aktivitetstilbud. Der skal være alderssvarende aktivitetstilbud til alle medlemmer – uanset om man er medlem i en lokalforening eller i landsforeningen.”

De unge i LMU er allerede organiseret i lokalforeninger, men langt de fleste børn og juniorer kommer i klubber – og klubaktiviteterne tæller kun med, hvis klubben samtidig er oprettet som lokalforening, forklarer landslederen.

Nu skal vi finde ud af, hvad vi gør

”I løbet af 2017 skal vi finde ud af, hvad vi gør, og så skal det implementeres næste år," forklarer Lars B. Larsen.

Én løsning kan være, at flere af de aktiviteter, som i dag arrangeres lokalt i LM-regi, fremover bliver arrangeret af LMBU-landsforeningen. En anden kan være at droppe muligheden for at blive landsmedlem og fokusere mere på oprettelsen af lokalforeninger.

”Det er den sikreste og bedste måde at få tilskud på. Så er det lettere at administrere,” siger han og tilføjer, at det er hans fornemmelse, at det ikke kun er LMBU, der er udfordret af de nye regler.

Knokler hver uge, men har ikke stemmeret

Tilskuddet er en vigtig del af grunden til, at LMBU overhovedet opererer med medlemmer.

”Hvert medlem giver os omkring 1000 kroner i tilskud, som vi kan drive mission for. Det er en fantastisk mulighed, vi har,” mener landsformanden.

Men tilskuddet er langt fra den eneste begrundelse. I dag er der nemlig mange klubber, der ikke er stiftet som en forening, og dermed har lederne ikke stemmeret på landsgeneralforsamlingen.

”Når jeg står på landsgeneralforsamlingen, piner det mig at sige til nogen, at de har taleret, men ikke stemmeret. Jeg synes, det er problematisk og udemokratisk, at folk, der knokler uge efter uge for at lave aktiviteter for børn i vores klubber, ikke har stemmeret.”

Menigheden kan hjælpe klubmedarbejderne

Derfor opfordrer han menigheder over hele landet til at stifte foreninger i deres klubber.

I dag er der nemlig omkring 2.300 børn og unge tilknyttet en LMBU-klub, men kun lidt over 1.000 af dem har stemmeret via deres lokale bestyrelsesmedlemmer. Det skyldes, at de er en del af en forening.

”Ser en LM-menighed en værdi i det her, skal de ikke lægge det over på klubmedarbejdernes skuldre, som i forvejen har rigeligt at lave. Måske er der nogle, hvis børn er flyttet hjemmefra, der kan afsætte en time eller to om ugen," opfordrer han.

”Det er en indsats, der giver mange penge at drive mission for.”

 

Man kan læse mere om, hvordan man opretter en LMBU-forening på LMBU’s hjemmeside.

Her kan man også finde skabeloner til en stiftende generalforsamling og andre nyttige dokumenter, der gør det let at komme i gang.

Tilføj kommentar