Mission gennem 110 år i Skærbæk

Foto: Fødselsdagsfest for Skærbæk LM
Både i 1906 og i dag er Luthersk Mission aktive i Skærbæk i Sønderjylland, for at byens borgere skal møde evangeliet om Jesus

30. november 2016 / Kaja Lauterbach: kl@dlm.dk

Fællesspisning, kagemand og tilbageblik fyldte rigtig meget i Luthersk Missions hus i Skærbæk i Sønderjylland fredag den 25. november.

Da fyldte LM-kredsen nemlig 110 år, og det blev fejret.

Men det var ikke kun i 1906, at nogle mennesker så muligheder for mission i Skærbæk. Kredsen er stadig aktiv med både børnekreds, juniorkreds, LMU, bibelkredse, ældremøde og fællesmøder, fortæller Kjeld Roager, der er formand for kredsen.

Hver sommer kommer der nye børn til, når Boblen er på besøg

Ved fødselsdagsfesten holdt efterskoleforstander Niels Kousgaard fra Løgumkloster en prædiken over missionsbefalingen i Matthæusevangeliet kapitel 28.

Han mindede om, at Gud kalder alle kristne til at tjene ind i de sammenhænge, hvor de er sat, og det er bestemt ikke fremmed for den aktive LM-kreds i Skærbæk.

Der er tilsammen omkring 20 børn i børneklubben og juniorklubben, og de 15 af dem kommer fra ikke-kirkelige hjem.

Hver sommer er LM Kids' bil Boblen på besøg i byen et par dage, og hver gang kommer der nye til i klubberne. Nogle kommer kun få gange, men andre bliver ved.

”Så det er der da noget mission i,” siger Kjeld Roager.

Mad smager bedre, når man spiser sammen

LM i Skærbæk tilbyder også gratis spisning for alle hver 14 dag. Det er noget en meget stor del af kredsen slutter op om. Maden bliver lavet af 20 frivillige, som er delt op i fire hold – og det er over halvdelen af kredsens medlemmer, der er med her.

”Det begyndte med, at vi havde hørt, at nogle i byen ikke har så mange penge at købe mad for, og dem ville vi gerne give et tilbud om et måltid mad,” fortæller Kjeld Roager.

Der kommer som regel 5-10 stykker fra byen, som ikke har deres normale gang i missionshuset til spiseaftenerne, hvor et par fællessange er det eneste program ud over mad og hygge.

Nogle af dem er også begyndt at komme til andre arrangementer i missionshuset.


Det er ikke kun ved 110-års festen, at de spiser sammen i LM i Skærbæk.

Dertil kommer, at madaftenerne er et godt socialt samvær for de enlige, der kommer i LM-kredsen.

”Mad smager nu engang bedre, når man spiser sammen,” siger han.

Tilføj kommentar