Mennesker har mødt Jesus gennem LM i 2016

En af LM's udsendte i Etiopien hjælper lokal dreng
Vil du være med til at sikre at LM også kan hjælpe rundt omkring i verden i 2017? (foto: privat)
Hjælp til fødende kvinder, undervisning i Biblen, en håndsrækning til nye i Danmark, vand til tørkeramte områder - listen er lang over de ting, som LM har bidraget til i 2016

27. december 2016 / Nicklas Lautrup-Meiner: NLM@DLM.DK

Også i 2016 har mange mennesker i Danmark og udlandet mødt budskabet om, at Gud elsker mennesker.

Det er sket gennem LM's arbejde blandt nydanskere og gammeldanskere i Danmark og igennem socialt arbejde og undervisning i Biblen i de lande, hvor Luthersk Mission har missionærer.

Mange nydanskere ønsker at lære mere om Bibelen og Jesus

Allerede i oktober kunne de landsdækkende medier fortælle, at mindst 500 asylansøgere er konverteret fra islam til kristendom i 2016.

Det har også kunnet ses i LM, hvor adskillige med udenlandsk baggrund er blevet døbt eller har gået til kristendomsundervisning i år.

En stor del af arbejdet foregår ved frivillig arbejdskraft i LM’s kredse og frimenigheder, der arrangerer fællesspisning og andre arrangementer for nydanskere, immigranter og flygtninge.

Dertil kommer LM’s tværkulturelle konsulenter, der hele tiden er i kontakt med folk med anden etnisk herkomst end dansk på flygtningecentre, tværkulturelle lejre og i private sammenhænge.

Kirkerne vokser, og kristne gror i troen i LM’s missionslande

Også i de lande, hvor LM’s missionærer arbejder, sker der fremgang.

I Etiopien vokser kirken eksempelvis med over 300.000 medlemmer hvert år, og i Cambodja, hvor kristendommen er relativt ung, kommer der mange nye til.

Men det er ikke kun antallet, der vokser. Også unge i Peru har i 2016 fået et dybere kendskab til Bibelen gennem et ophold på bibelskolen i Arequipa, hvor LM arbejder. Noget lignende gælder de andre bibelskoler, LM arbejder på i Etiopien, Cambodja og Tanzania.

LM hjælper mennesker ud af fattigdom og sygdom

LM er en missionsorganisation, der lægger stor vægt på at undervise i Bibelen.

Men en stor del af arbejdet i de lande, hvor LM arbejder, er også at give fysisk hjælp, der hjælper folk ud af fattigdom og sygdom.

I 2016 er det for eksempel sket ved at give fødselshjælp til kvinder i Etiopien, at give skoleelever læsestof i Tanzania og ved at yde sundhedshjælp til udsatte i Cambodja.

Der er flere, der skal høre om Guds redningsaktion i 2017

I 2017 fortsætter arbejdet ufortrødent, og der er allerede lagt en strategi for missionsarbejdet de næste mange år.

Carsten Skovgaard-Holm, der er leder af LM’s missionsarbejde nationalt og internationalt, sætter i anledning af julehøjtiden ord på, hvorfor mission er så vigtigt:

”Julens budskab om frelseren fra Betlehem må ud til så mange mennesker som muligt. Julen er Guds redningsaktion. Julen sætter os i mission. Mange er nået, flere skal nås.”

 

Vi har brug for din hjælp, så arbejdet kan fortsætte mange år endnu. Du kan bede for arbejdet og donere penge.

Hvis du vil give et beløb i 2016, skal du overføre pengene senest torsdag den 29. december for at være sikker på, at pengene bliver modtaget inden nytår.

Tilføj kommentar