LS ansætter prædikant med udadrettet profil

Foto: Peter Leif Mostrup Hansen
Peter Leif Mostrup Hansen skal være udadrettet forkynder i LM - fra næste sommer på halv tid.
LM’s Landsstyrelse vil styrke forkyndelsen – især den, der henvender sig til mennesker uden for LM-miljøet

19. oktober 2015 / Kaja Lauterbach: kl@dlm.dk

LM’s landsstyrelse et ønske om at styrke forkyndelsen i LM, især den evangeliserende.

Derfor har man ansat Peter Leif Mostrup Hansen, Randers, er fra 1. december 2015 som prædikant i LM på landsplan med evangeliserende profil.

Peter Leif Mostrup Hansen er 34 år, cand. theol. og ansat som deltids-præst i LM’s frimenighed RandersKirken.

Den kristne tro er stærk nok til at blive undersøgt

Peter Leif Mostrup Hansen skal stå for forkyndelsen ved møder og arrangementer, som særligt henvender sig til mennesker uden for LM-miljøet.

Han ser frem til at arbejde med kombinationen af trosforsvar og forkyndelse, og han glæder sig til udfordringen med at formulere evangeliet enkelt og tydeligt ind i dagligdagen og ind i tvivl og modsigelse.

"Selvom der ikke findes udtømmende svar på alt, er den kristne tro stærk nok til at tåle at blive undersøgt, og der gives gode svar på mange ting," siger han. 

"Dette trosforsvar skal kombineres med forkyndelsen af det gode budskab, evangeliet, som jeg arbejder mere og mere på at formulere nede på jorden uden akademisk forfinethed."

LM's Generalforsamling:Der skal fornyet fokus på mission

Ansættelsen af Peter Leif Mostrup Hansen er en treårig projektansættelse. I begyndelsen på 20 procent og fra næste sommer på 40 procent.

Ansættelsen af Peter Leif Mostrup Hansen er en udløber af Generalforsamlingens vedtagelse i oktober 2013 om Fornyet fokus på mission.

Generalforsamlingens vedtagelse kan læses her.

Tilføj kommentar