LM's generalsekretær i styrelsen for NIR

Generalsekretærer og ledere fra IM og LM til NIR, august 2016
Generalsekretærer og ledere fra de danske organisationer - IM og LM - samlet i Uppsala (Foto: Privat).
Ledere fra en række nordiske vækkelsesbevægelser var samlet 19.-21. august i Sverige til NIR - Nordisk Indremissions Råd

02. september 2016 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

"Being church - doing life". Hvordan være kristen kirke i dag? Er vi der, hvor der er brug for os som kristne?

Det var nogle af de spørgsmål, der optog omkring 30 nordiske missionsledere, da de for nylig var sammen til Nordisk Indremissions Råd (NIR) i Uppsala til gensidig inspiration og erfaringsudveksling.

Fra Danmark var Indre Mission og Luthersk Mission repræsenteret. Fra LM deltog LMBU's formand og landsleder, LM's formand samt generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen, der kom ind i styrelsen af NIR som repræsentant for de danske organisationer. 

Fælles om indenlandsk mission

NIR - Nordisk Indremissions Råd - er et sparringsfællesskab for ledere fra en række missionsorganisationer i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island og Færøerne, hvor fokus er på indenlandsk mission.

Rådet mødes hvert tredje år på skift i de nordiske lande, og i år var turen kommet til Sverige. Samlingerne, der var arrangeret af Evangeliska fosterlands-stiftelsen, blev holdt på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.

I weekendens løb blev holdt forskellige foredrag som inspiration til, hvordan man som missionsbevægelse når mennesker i sit hjemland.

Fresh expressions - ny inspiration

"Det var virkelig inspirerende og tankevækkende at høre om," fortæller LM's generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.

Særligt et foredrag om "Fresh expressions church" gjorde særligt stort indtryk på ham.

"Hvordan være kirke lige nu og her? Det er ikke så enkelt. Der er måske nogle ting, vi gør nu, der ikke er så hensigtsmæssige, som vi må gøre op med, for at noget nyt kan komme til, og det kræver mod, kærlighed og tilgivelse."

Flagene minder os om mission

På programmet var også en Rosenius-festaften i anledning af 200-året for den svenske forkynders fødsel.

Desuden var der arrangeret et forbønsarrangement, hvor der blev nævnt bedeemner fra de enkelte lande. Inden bønnen blev de enkelte landes flag vist og nationalmelodierne spillet.

"Det blev en meget stærk reminder for os alle. Tænk, at alle vores landes flag består af et kors. Det minder os om den fælles sag, vi har om mission i vores land," siger Søren Skovgaard Sørensen.  

 

Tilføj kommentar