LM's arbejde blandt svageste truet økonomisk

Billede fra LM's værested Det Gode Håb i Horsens
Det Gode Håb er et af LM's væresteder. Det er et alkoholfrit tilbud, hvor man kan møde mennesker, der har tid til en snak (foto: fra Det Gode Håbs hjemmeside)
LM's lokale menigheder og det sociale arbejde, der udføres fra dem, står til at miste en væsentlig indtægt, hvis momskompensationen bliver fjernet

18. september 2017 / Nicklas Lautrup-Meiner: nlm@dlm.dk

Det går ud over LM's arbejde blandt de svageste, hvis regeringen fjerner den ordning, der giver foreninger mulighed for at få refunderet momsen på de varer, de køber.

Skatteminister Karsten Lauritzen begrundede regeringens planer med, at ordningen var blevet udhulet af blandt andet frikirker og religiøse foreninger. Det har fra flere sider rejst spørgsmålet, om de kirkelige foreningers arbejde ikke er almennyttigt.

Især LM's lokale arbejde har gavn af ordningen

Det er især LM’s afdelinger og forsamlinger, der kommer til at mærke det, hvis regeringen fjerner muligheden for at få momskompensation.

Som reglerne er i dag, har hver enkelt forsamling i LM nemlig mulighed for at trække momsen fra via afdelingen, hver gang de køber en vare.

Det betyder også, at det arbejde, der udføres i afdelingerne på eksempelvis væresteder eller tværkulturelle tilbud bliver ramt økonomisk, hvis momskompensationen fjernes

Momskompensation er en stor hjælp til arbejdet

Ud af de knap 1,25 millioner, som LM samlet set fik igennem ordningen i 2015, gik 1,08 millioner til LM’s syv afdelinger. 

Det er især Vestjyllands afdeling, der er LM’s største, der modtager mange penge i refusion. Fra 2013-2015 fik afdelingen knap 1,1 millioner i alt.

De 341.000, som vestjyderne modtog i 2015, udgjorde næsten 19 procent af afdelingens samlede indtægter.

LM driver mange sociale tilbud rundt omkring i landet

Netop i Vestjylland driver LM flere sociale tilbud.

Her ligger blandt andet de to plejehjem Klokkebjerg og Bakkely, samt værestederne Arken og Cafe Kilden.

Men også i andre afdelinger har LM socialt arbejde. Der er blandt andet værestedet Det Gode Håb i Horsens eller Familiebasen i Nykøbing Falster.

Dertil kommer et stort arbejde blandt indvandrere og flygtninge i især Sønderjylland og Vestjylland, uddeling af julehjælp i Aalborg, en indvandrercafe i København og flere andre tiltag rundt omkring i landet.

Flere foreninger arbejder på at bevare momskompensation

Fra officiel side arbejder LM på at bevare momskompensationen.

LM er gået sammen med en række andre foreninger om et åbent brev til skatteministeren.

I brevet bliver han bedt om at uddybe, om religiøst arbejde fortsat er almennyttigt. Han bliver også spurgt, om det kan passe, at ordningen efterlader et økonomisk hul. Foreningerne har nemlig budgetteret med indtægten fra momskompensation i år.

LM er desuden medlem af Isobro, der er en brancheforening for indsamlingsorganisationer. Her arbejdes, der også på at bevare momskompensationen, fortæller Johnny Lindgreen, der ud over at have det overordnede ansvar for økonomi og personale i LM, er bestyrelsesmedlem i Isobro.

Fortæl ministeren om den lokale indsats for de svageste

Men også fra lokal side kan man være med til at arbejde for, at ordningen skal fortsætte, så LM'erne kan hjælpe de svageste i Danmark.

Man kan eksempelvis skrive en personlig mail til skatteministeren på min@skm.dk og fortælle ham om de mennesker, som får hjælp af det lokale arbejde, man er engageret i.

Man kan også skrive et lignende indlæg til en af lokalaviserne i det område, hvor man bor, fortælle om det på de sociale medier eller på en anden måde være med til at sprede ordet om det almennyttige arbejde, der udføres i LM.

Tilføj kommentar