LM-missionær lærer praktisk swahili

Foto: Rasmus Roager på sprogskole i Iringa
En stor del af sprogundervisningen i Tanzania er en til en-undervisning, der er tilpasset den enkelte studerende (Privatfoto)
Undervisningen på sprogskolen i Tanzania bliver tilpasset både den enkelte elevs måde at lære på og det, som han eller hun skal arbejde med

23. januar 2017 / Kaja Lauterbach: kl@dlm.dk

Efter de første fire uger på sprogskolen i Iringa i Tanzania havde Rasmus Roager en klar favorit blandt lærerne.

”Den lærer forstod, at jeg lærer bedst med en meget praktisk tilgang,” siger han.

Rasmus Roager er udsendt på missionær for Luthersk Mission. En del af hans arbejde kommer til at foregå på Den tidligere danske Skoles grund i Iringa, og han og sproglæreren gik for eksempel ture i området og talte om værktøjet og de ting, han skal arbejde med.

Læreren havde også lavet en masse små kort, som han skulle sætte sammen til sætninger – næsten som et puslespil.

Vi har stor respekt for lærerens blik for forskellighed

Stine og Rasmus Roager rejste til Tanzania efter sommerferien 2016 og begyndte herefter på sprogskolen for at lære swahili.

”Vi var bare os to i klassen, og det blev hurtigt klart, at vi lærte med forskellig hastighed og på forskellig måde,” siger Stine Roager.

Hun forklarer, at den sidste tredjedel af undervisningen – efter at det basale er lært - er individuel og baseret på det, eleverne skal arbejde med.

”Jeg blev meget positivt overrasket over at møde en lærer, der har så stort blik for, at folk lærer forskelligt. Og jeg har stor respekt for, at det bliver imødekommet,” siger hun.

Selv blev hun undervist i forhold til, at hun skal undervise i sundhedsfag på bibelskolen i Ilambilole.

Rasmus venter med de sidste to uger på sprogskolen

Stine og Rasmus Roager bor på Den danske Skoles grund i Iringa, som Luthersk Mission ejer.

Her skal Rasmus stå for kontorarbejdet og styre økonomien, mens de tanzaniske medarbejdere skal gøre alt det praktiske, som de kender alt til og gjort i mange år.

Mens de har gået på sprogskole, har volontøren Benjamin Christensen taget sig af de ting. Han rejser hjem om et par uger, og Rasmus vil gerne begynde arbejdet, mens han stadig er der. Derfor har han fået lov til at vente med sidste to uger af sprogskole til august-september.

”Det giver også tid til at finde ud af, hvas jeg har brug for ekstra sprogundervisning i,” siger han.

Det meste af sin tid skal han imidlertid bruge i MUWA, der er den lutherske kirkes evangelisation blandt nomadestammer. Han er også så småt begyndt at lære medarbejderne her at kende. Blandt andet Paulo Kurupashi, der er leder af arbejdet.

Sprogskolen kommer gerne til de studerende

Sproget swahili bliver talt i flere lande i Østafrika, og rigtig mange missionærer benytter den sprogskole, hvor Stine og Rasmus Roager har gået.

Sprogskolen har til huse på et lejrsted nogle kilometer fra Iringa, hvor man kan bo i hytter, mens man går på skolen.

Lærerne kommer imidlertid gerne til de studerende i andre byer i Tanzania. Nogle af LM’s missionærer får undervisning i storbyen Dar es Salaam, ligesom Stine og Rasmus Roagers undervisning blev flyttet til Den danske Skoles lokaler, hvor de bor.

Stine Roager fortæller, at der er 8 lærere med vidt forskellig baggrund og erfaring, så de kan undervise i mange forskellige emner og fagområder. De er mellem 25 og 60 år, og der er både mænd og kvinder, kristne og muslimer. Nogle er uddannede lærere fra universitetet, andre har bare meget erfaring i at undervise.

Læs mere på om sprogskolen Stine og Rasmus Roagers blog

Tilføj kommentar