Ledere i LM lærte om stress og delte erfaringer

Ansatte i LM bliver undervist
LM's ansatte har i høj grad selv mulighed for at tilrettelægge arbejdsopgaver, men mødes årligt til en konference med inspiration og fællesskab - her i 2013 (foto: Kaja Lauterbach)
Teamledere i LM lærte om, hvordan man håndterer stress blandt ens medarbejdere og drøftede, hvordan man engagerer mennesker til at donere til LM

17. maj 2017 / Nicklas Lautrup-Meiner: nlm@dlm.dk

Tirsdag den 16. maj mødtes teamlederne fra alle Luthersk Missions teams rundt omkring i verden.

Lederne, der tilsammen repræsenterer de over 100 medarbejdere i LM og LM’s børn og unge (LMBU) i Danmark og udlandet, mødtes for at få fælles inspiration og drøfte emner, der har bred relevans.

Også teamlederne fra Tanzania og Cambodja, Ole Malmgaard og Axel Rye Clausen, deltog. Tanzania og Cambodja er de to lande, hvor LM har flest missionærer.

Selvledelse kan være en stressfaktor for LM's ansatte

På dette års teammøde holdt psykolog fra Center for familieudvikling, Maria Techow, et foredrag om stress.

Hun lagde vægt på at fortælle, hvad stress er, og hvordan man kan opdage det i tide til, at man kan bremse det.

En af de særlige udfordringer for LM er nemlig, at mange af de ansatte sidder i stillinger, hvor der er en høj grad af selvledelse. Dette kan være stressende, fordi det kan være vanskeligt at holde fri.

Vigtigt at få formidlet ejerskab og muligheder til baglandet

Også engagement til at donere til LM blev drøftet af teamlederne.

LM er nemlig afhængig af gaver, der især kommer fra de mennesker, der er engageret i en af LM’s 100 menigheder landet over.

Axel Rye Clausen, der er teamleder i Cambodja, understregede, hvordan han og hans kone gør, når de skriver nyhedsbreve hjem.

”Vi prøver at formidle et ejerskab og at beskrive, at vi netop nu har en enestående mulighed for at hjælpe en bestemt gruppe mennesker.”

Tilføj kommentar