Læs teologi gennem DBI hjemmefra

Foto: Studieplads
Nu kan man læse enkeltfag via Dansk Bibel-Institut som netstudier og på sigt få en internationalt godkendt eksamen uden at være til stede i København

14. august 2019 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

Det er nu muligt at følge undervisningen på FIUC-CPH på Dansk Bibel-Institut (DBI) i nogle fag via internettet

Det giver en ny mulighed for alle, der gerne vil læse teologi på DBI, men som ikke har mulighed for at være til stede ved undervisningen på Leifsgade i København, forklarer sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen.

Arbejder på, at man kan læse en hel bachelor som netstudier

I første omgang udbydes kun fem fag som netstudier.

”Men vi arbejder på at få godkendt flere fag, så det med tiden kan blive muligt at læse en hel bachelor ad denne vej,” siger sekretariatslederen.

Ved netstudier følger man undervisningen via lydfiler, PowerPoint og/eller videoer, og man har personlig kontakt med læreren via mail og Skype.

”På netstudiet er alle eksamener hjemmeeksamener. Det betyder, at de studerende slet ikke behøver komme ind på DBI's lokaler.,” siger hun.

Kræver en ekstra indsats af lærerne

De nye netstudier på DBI er betalingskurser.

Ellen Lodahl Pedersen forklarer, at det dels skyldes dels, at de har værdi, fordi bestået eksamen udløser internationalt godkendte ECTS-point.

”Samtidig kræver denne studieform en del af lærerne, der skal yde en ekstra indsats over for hver enkelt netstuderende. For eksempel bliver der en del mailkontakt til spørgsmål og svar.”

Afløser muligheden for at være fjernstuderende

DBI har indtil nu haft en ordning, hvor man kunne være fjernstuderende på teologistudiet og få tilsendt lydfiler.

”Faktisk har nogle taget en hel bachelor som fjernstuderende over en årrække,” siger Ellen Lodahl Pedersen.

Hun forklarer, at den ordning bliver afløst af netstudierne, hvor man kan yde en langt bedre service, og hvor den studerende kan klare flere ting hjemmefra via sin computer.

I det første skoleår frem til 2020 er der en introdutionsrabat på 50 procent.

Er du interesseret, så læs mere på DBI’s hjemmeside.

Tilføj kommentar