Kurser styrker ægtepar i Tanzania

Ægtepar til kursus i Iringa, oktober 2019
Dette deltagerpar fejrede deres 25-års bryllupsdag på kurset i oktober sammen med de øvrige deltagere. Foto: Ruth Bach-Svendsen.
Missionærer og lokale undervisere holder ægteskabskurser for præstepar i Iringa Stift. Det er til stor inspiration for deltagerne og for de par, de skal hjem i deres sogne og undervise

06. november 2019 / Karin Borup Ravnborg

Mange præstepar i Tanzania slider fra morgen til aften med opgaverne i menigheden.

Det slider på familien, og nogle ægtepar oplever desværre også, at de slider på hinanden.

Derfor har missionærer i samarbejde med den lutherske kirke i Iringa Stift her i efteråret holdt to ægteskabskurser for en flok præstepar.

Her fik de lov til at genopdage kærligheden og Guds mening med ægteskabet - og få redskaber til at fortælle det videre til kommende ægtepar i deres menighed.

Ny energi til at leve sammen som mand og kvinde

En af underviserne, missionær Ruth Bach-Svendsen, fortæller begejstret fra det seneste kursus i oktober:

"Rigtig mange af deltagerne oplevede at få ny energi til at leve sammen som ægtepar."

"En præstekone sagde, at hun glædede sig til at komme hjem og leve det ud, hun havde lært."

Vægt på et godt fundament og bærende søjler i ægteskabet

Traditionelt i Tanzania ser man ægteskabet som en kontrakt, hvor man skylder hinanden ydelser, og hvor man sjældent taler om sine følelser.

På kurset blev parrene i stedet undervist i den kristne forståelse af ægteskabet som en gave fra Gud, man giver til hinanden.

Underviserne sammenlignede et godt parforhold med det at bygge et hus - et konkret eksempel, som mange tanzaniere kender til.

"Der blev lagt vægt på et godt fundament og de bærende søjler, der bærer hele bygningen, som er kærlighed, tilgivelse, god kommunikation og seksuelt samliv," fortæller Ruth Bach-Svendsen.

Ønsker om mere undervisning og flere kurser

Deltagerne på de to kurser har udtrykt stor glæde og taknemmelighed over at have været med, og mange har spurgt efter mere undervisning og et opfølgende kursus, siger hun.

Desuden udkommer der snart en ny undervisningsbog om disse emner fra Soma Biblia, som er Luthersk Missions litteraturforlag i Tanzania.

Bogen er skrevet af Ruth og Philip Bach-Svendsen i samarbejde med bispeparret i Iringa Stift. 

Læs mere om Luthersk Missions arbejde i Tanzania.

Tilføj kommentar