Kirken skal ikke være en osteklokke

Ditte Clausen har tidligere været volontør blandt gadebørn i Honduras. Her er hun sammen med Esmeralda, der boede på et børnehjem, hun besøgte.
Ditte Clausen læser på 3K-uddannelsen. Hun har været i praktik i frimenigheden Aroskirken

28. juli 2014 / Amalie Bach-Svendsen

At møde mennesker, der hvor de er. At sætte sig ind i deres syn på livet. At fortælle dem om Jesus.

Ditte Clausen, 23 år, er ikke i tvivl om, hvad hun brænder for. Derfor tager hun den fireårige uddannelse Kristendom, Kultur og Kommunikation på Diakonhøjskolen i Aarhus, som kan give hende redskaber til at kunne arbejde med dette i fremtiden.

I daglig tale kaldes uddannelsen ”3K”.

”3K er en bred uddannelse. Den giver mange muligheder, hvilket også kan være en udfordring i forhold til jobs senere hen,” siger Ditte Clausen.

Selv gør hun sig sine tanker:

”Jeg har en drøm. Jeg har altid elsket at rejse, og jeg kunne godt tænke mig at bruge min uddannelse til missionsarbejde i andre lande eller u-landsarbejde. Arbejde for dem, der ikke har fået de samme vilkår som jeg.”

Spørgeskema om kald

3K-uddanelsen indebærer flere praktikophold for at blive introduceret til de mulige arbejdsfelter, de studerende kan ende i.

Sin anden praktik valgte Ditte Clausen at tage i LM’s frimenighed Aroskirken i Aarhus, som hun selv er en del af.

”Jeg var ude og snuse til kirkens forskellige grupper og arbejdsområder, lige fra mor-barn-gruppen til hjælpelørdag,” siger hun.

”Desuden udarbejdede jeg en spørgeskemaundersøgelse, som omhandlede det at være frivillig i en kirke. Det interessante er at se, at  motivationen er anderledes end i ikke kirkelige organisationer. Folk føler, at de har et kald og en forpligtelse,” fortæller hun.

”Men selvom man har et kald, betyder det ikke, at det er let. Der opstår konflikter – også i en kirke og en organisation som LM. Det er vigtigt, at det ikke er de samme, som tager alle opgaver på sig. De brænder simpelthen ud til sidst. Vi kan let sove i kirken i stedet for at løfte arbejdet sammen som en menighed.”

Rustet til at række ud

Af de forskellige typer frivilligt arbejde, som laves ud fra Aroskirken, er der særligt et område, som Ditte Clausen kan se sig selv og andre 3K-studerende i engang.

”Der er brug for personer, som kan fokusere på det arbejde, præsten ikke selv kan nå. Her tænker jeg specielt på udadrettet kommunikation – at bruge mere tid på at fortælle ikke-kristne om Jesus,” forklarer hun.

”Kirken bliver hurtigt en osteklokke. Vi glemmer mennesker, der ikke kender ham, som har frelst dem. Og derfor har vi brug for flere mennesker til målrettet at arbejde som den udstrakte hånd. Med 3K bliver vi udrustet til at varetage denne funktion.”

Fokus på det udadrettede

Man behøver dog ikke at være 3K-færdiguddannet for at evangelisere. Ditte Clausen har sammen med nogle andre studerende startet LMU Signal, som ønsker at have fokus på at være udadrettet.

”Vi bruger vores aftener både på et plejehjem og et værested for unge for at synge og snakke om liv og tro, og vi har også haft nogle studiekammerater med til vores bibelstudier,” fortæller hun.

”Det handler om møde mennesker, som de er, med Jesus.”

Tro & Mission nr 13/2014

Tilføj kommentar