Luthersk Mission er Danmarks største missionsorganisation med omkring 40 missionærer og volontører ansat til arbejde i Peru, Cambodja og Tanzania.

De arbejder blandt andet med at undervise i Bibelen. Men en stor del af arbejdet handler også om at give fysisk hjælp, der hjælper folk ud af fattigdom og sygdom.

Vil du støtte et af vores projekter? Så klik ind herunder og læs mere.

 

Kampagne skal styrke kirkeligt udviklingsarbejde

Kampagnelogo Global Diakoni
LM er med i den fælleskirkelige kampagne Global Diakoni 22.-28.maj. Foto: Maria Nitzsch Hastrup.
Oplysningskampagne sætter fokus på kirkers diakonale arbejde til gavn for verdens fattigste og marginaliserede

22. maj 2017 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

I denne uge går oplysningskampagnen Global Diakoni i luften.

Kampagnen lanceres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) - en paraplyorganisation for 32 danske kirker og kirkelige organisationer, der samarbejder med partnerorganisationer i over 40 udviklingslande.

Formålet er gennem historier på hjemmeside og Facebook at vise, hvordan kirkeligt udviklingsarbejde er med til at hjælpe mennesker og forbedre deres livsvilkår.

Gode historier om kirkeligt udviklingsarbejde

”Vi ønsker at sætte fokus på det gode arbejde, kirker og kirkelige organisationer over hele verden udfører til gavn for verdens fattigste og marginaliserede. Det er det, vi kalder Global Diakoni.”

Sådan siger kampagneleder Maria Nitzsch Hastrup fra DMRU, der har taget initiativ til kampagnen.

Også Luthersk Mission er med i kampagnen, blandt andet med en historie på kampagnens hjemmeside om arbejdet blandt socialt udstødte i Fjendeskoven i Cambodja.

Her får omkring 500 familier hjælp af Luthersk Mission og den lokale kirke til sundhedstjek, skolegang og rent drikkevand.

Man kan ikke forkynde evangeliet for tomme maver

Og der er en god grund til, at Luthersk Mission også er med i en kampagne omkring diakoni i missionslandene, fortæller leder for international mission Carsten Skovgaard-Holm.

”Vi har i mange år hjulpet udsatte mennesker uanset deres religiøse overbevisning. Vi mener, det er et udtryk for kristen næstekærlighed at tage sig af hele mennesket - både krop og sjæl. Det gjorde Jesus også. Han både forkyndte og hjalp nødlidende. Derfor er vi med i Global Diakoni.”

Det er ikke troværdigt, hvis man nøjes med at forkynde evangeliet og samtidig ignorerer de åbentlyse fysiske eller psykiske behov, understreger han.

"Traditionelt har man sagt, at vi ikke kan forkynde evangeliet for tomme maver."

Derfor er det diakonale arbejde også prioriteret højt i strategien for Luthersk Missions internationale missionsarbejde 2017-2021.

Mission og diakoni må gå hånd i hånd

Men det evangeliserende og forkyndende arbejde er stadig helt centralt i LM's missionsarbejde.

Derfor må mission og diakoni gå hånd i hånd, understreger missionslederen.

"Missionsarbejde uden diakoni bliver kropløst. Omvendt, hvis det kun er diakoni, så forråder vi menneskers åndelige behov for at lære Jesus at kende."

---

> Læs mere om kampagnen på globaldiakoni.dk.

> Få en oversigt over LM's diakonale arbejde her.

Tilføj kommentar