Ingen børnepenge til missionærbørn

Missionærbarn
Det kan blive dyrt for udsendte børnefamilier, når regeringen efter nytår fjerner tilskud. Derfor går LM nu ind og holder hånden under missionærerne. (Arkivfoto)
Luthersk Mission skal i 2017 selv finansiere børne- og ungeydelse til missionærerne. Det betyder en ekstraudgift på 318.000 kroner

11. november 2016 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

Fra januar 2017 er det ikke længere som hidtil muligt for missionærer at få børne- og ungeydelse fra staten.

Det har Folketinget besluttet, da man - som det udtrykkes - ønsker at anvende de 1,9 millioner kroner årligt til andre formål.

Ydelsen, der tidligere blev kaldt børnefamilieydelse - i daglig tale børnechecken - gives, som herhjemme, til forældre indtil barnets fyldte 18 år.

LM går ind og støtter

Det har ellers siden 1993 været sådan, at missionsselskaber via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har kunnet søge om børne- og ungeydelse på vegne af udsendte missionærfamilier.

Men den ordning ophører altså efter nytår. Det vil LM nu gå ind og kompensere for i 2017 ved selv at yde et tilskud til missionærfamilierne, der svarer til 90 procent af dansk børne- og ungeydelse.

Det besluttede LM's landsgeneralforsamling på deres møde den 28.-29.oktober. Også selv om det ekstra tilskud til børnefamilierne betyder en merudgift for LM næste år på 318.000 kroner.

En vigtig del af missionærernes levegrundlag

Det sker af hensyn til de udsendte børnefamilier, siger vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm, der er leder af LM's internationale missionsarbejde.

"Vi har i 2017 valgt at fastholde denne ydelse for missionærerne. Det er de betingelser, de er udsendt under. Desuden er den en stor del af levegrundlaget for børnefamilierne, så det betyder meget for dem med det ekstra tilskud."

Hvad der kommer til at ske efter 2017, er indtil videre uklart, og måske kan der også findes nogle andre modeller, fortæller han.

"Men vi er meget optaget af, at missionærernes økonomiske vilkår ikke skal forringes væsentligt af den manglende børnefamilieydelse fremover."

Gælder dog ikke diplomatbørn

Et hurtigt tjek på serviceportalen borger.dk kan afsløre, at statens regler for at få børne- og ungeydelse ikke er ens for alle udsendte.

Hvis du skal udstationeres i et 3. verdens land, er du ikke længere omfattet af den danske lov om social sikring og kan derfor ikke længere få børne- og ungeydelse og børnetilskud.

Skal du derimod udstationeres af Udenrigsministeriet som diplomat eller lignende, kan du få børne- og ungeydelsen med.  

----

LM har ialt 31 missionærer udsendt til arbejde i Tanzania, Etiopien, Cambodja og Peru - med tilsammen 29 børn.

LM's landsgeneralforsamling vedtog 28.-29.oktober et budget for 2017 med et forventet underskud på 744.000 kroner, primært som følge af øgede udgifter til international mission.

Læs i øvrigt LM's strategi for international mission 2017-2021.

 

Tilføj kommentar

Kommentarer

Kære venner. Jeg vil bare gerne rose jer for en god indsats. Det er godt at læse om LM har vilje til at bære endog et betydeligt underskud for at opretholde verdensmission. Jeg har også med glæde studeret jeres fundament og strategi for missionsarbejde 2017-2021. Kærlig hilsen Peter Stochholm, Apostolsk Kirkes Mission / og LMF's bestyrelse ps@teamafrica.net