Ikke se eller lugte blod når du føder

Tsemakko kvinder fra Woitu i Syd Omo
Tsemakko kvinder fra Woitu i det sydlige Etiopien. Foto: Karen Elisabeth W. Hector
Tradition og overtro betyder, at alt for mange kvinder i tsemakko-folket i det sydlige Etiopien dør under fødslen

30. december 2016 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

Tsemakko-folket i Woito i det sydlige Etiopien, tilhører gruppen af traditionelle kvægavlere i Syd Omo.

De mange skikke og ritualer, de har i deres kultur, gør det svært for dem at gøre brug af de sundhedstilbud, som den etiopiske regering udbyder.

Det fortæller missionær Elisa Riis, der er jordemoder og udsendt af Luthersk Mission som rådgiver i kirkens sundhedsarbejde blandt gravide i Syd-etiopien.

Frygt for sundhedssystemet

Ifølge tsemakko-folkets tro må en fødende kvinde ikke berøres af nogen uden for sin egen stamme. Hun må heller ikke blive syet efter brist eller se og lugte blod efter fødslen.

For noget tid siden døde en tsemakko-kvinde, umiddelbart efter hun kom hjem efter at have født på den lokale sundhedsklinik.

Den lokale forklaring var, at hun var blevet udsat for noget, som ikke var tilladt ifølge den traditionelle kultur. Det har skabt en dyb frygt i befolkningen for det offentlige sundhedssystem.

En frygt, som er med til at forhindre, at fødende kvinder får den hjælp, de har brug for. Det betyder, at alt for mange kvinder og deres børn dør under fødslen.

Vigtigt at skabe tillid 

Elisa Riis arbejder med  projektet Reducing Maternal Mortality - et norskfinansieret sundhedsprojekt i det sydlige Etiopien. 

Projektet har til formål at reducere dødeligheden blandt gravide og de børn, de venter.

I det arbejde er det vigtigt at skabe tillid og få kvinderne ind på sygehuset eller sundhedsklinikkerne, hvor de er i trygge hænder i tilfælde af komplikationer.

Derfor arbejder den etiopiske kirke også for at udbrede det kristne evangelium blandt tsemakko-folket og hjælpe dem med at blive sat fri fra de åndsmagter i deres traditionelle kultur, der binder dem.

---

Vær med til at gå i forbøn for tsemakko-folket og bed om, at denne befolkningsgruppe må møde Kristus som deres frelser.

Læs mere om LM’s engagement i Etiopien 

Du kan være med til at give kvinder og børn et bedre liv.

Ved at give en pengegave til LM bidrager du til, at flere mødre og ufødte børn i Etiopien overlever en graviditet.

Opret en gaveordning eller støt vores arbejde online her.

 

Tilføj kommentar