Hvordan forkynder man til omvendelse

Foto: Forsiden af Budskabet 4 2018
Omvendelsesforkyndelsen har været forstået og praktiseret forskelligt i historiens løb. Det sætter Budskabet 4, 2018 fokus på.
Noget tyder på, at omvendelsesforkyndelse har en anden klang og spiller en anden rolle i nutiden end tidligere i historien, også i de såkaldte vækkelsesbevægelser.

29. juni 2018 / Ole Solgaard, os@dlm.dk

Det nyeste nummer af magasinet Budskabet har denne gang fokus på temaet Omvendelsesforkyndelse, og i bladet bliver nogle af de spørgsmål, som forkyndelse til omvendelse rejser i nutiden sammenholdt med tidligere, taget op.

Hvad er omvendelse?

Sverre Bøe, der er norsk teologiprofessor, beskriver omvendelse som det at skifte retning og forandre sind.

Om sidstnævnte skriver han følgende i sin temaartikel:

”Jeg fristes til at bruge it-sprog for at illustrere dette: Her kræves omformatering. Og det er ikke bare en ekstra Jesus-app, der skal tilføjes. Det er hele styresystemet, som må væk og erstattes af et nyt.”

Forkyndelse i tidens løb

Omvendelsesforkyndelsen har været forstået og praktiseret forskelligt i historiens løb.

Det giver Carsten Skovgaard-Holm, der er vicegeneralsekretær i Luthersk Mission, et kort vue over, og så slutter han med at give en aktuel udfordring:

”Vi må – endnu en gang – tilbage til Bibelen og genoverveje, hvad omvendelse og omvendelsesforkyndelse egentlig er. På den baggrund må vi prøve at opdatere formen og nyformulere indholdet til vores tid.  Skal mennesker omvende sig, må vi prædike omvendelse,” siger han.

Nutidig forkyndelse

Den udfordring samler højskoleforstander Henrik Nymann Eriksen op i sin artikel, der reflekterer over, hvad der kendetegner en sund, sand og nutidig omvendelsesforkyndelse.

”Den sunde omvendelsesforkyndelse er opmærksom på ikke at bruge forkyndelsen som psykologiske håndtag, vi kan trække i for at manipulere til overgivelse til Kristus. Hvis en omvendelse skal være sund, skal den være fri,” siger han.

Læs mere …

Magasinet indeholder også andre artikler. En af dem, artiklen ”Lev her og nu – på vej mod det evige” af sognepræst Jens Ole Christensen, kan læses gratis her.

Hele Budskabet 3/2018 kan læses online her af abonnenter.

Har du ikke abonnement, kan du via samme link se, hvordan du får det.

Tilføj kommentar