Hvordan bliver budskabet om Jesus hørt?

Foto: Undervisning på DBI
De studerende på DBI har mulighed for at læse en fuld bachelor i missiologi og teologi - eller for at læse enkeltfag. (Foto: DBI)
Dansk Bibel-Institut tilbyder opkvalificering til alle, der vil arbejde med at forkynde og formidle den kristne tro til børn, unge og voksne

11. december 2017 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

Hvordan taler man bibelnært, livsnært og i en pædagogisk form, hvor man involverer sig selv som menneske?

Hvad betyder formidlerens egen person, baggrund, livshistorie og forbillede?

Hvordan formidler man gennem monolog og dialog, og hvordan bruger man kreative og visuelle virkemidler?

Hvordan evaluerer man, om budskabet er nået frem og er blevet hørt?

Det er nogle af de emner, som studerende på faget Homiletik (på dansk: prædikenlære) på Dansk Bibel-Institut (DBI) arbejder med.

Prædikanter og medarbejdere i børnearbejdet er velkomne

Homiletik er et tilbud til alle, der gerne vil bruge 10 dobbeltlektioner i foråret 2018 på at arbejde med forkyndelse og formidling.

”Det vil sige, at prædikanter, prædikantspirer og medarbejdere i kristent børne- og ungdomsarbejde er meget velkomne,” siger rektor Børge Haahr Andersen, der underviser i faget. 

Formidling er også vigtigt for mange af LM’s ansatte, og en stor del af Luthersk Missions missionærer har taget hele – eller dele af – deres uddannelse på DBI.

Kurset skal omdøbes til ”kristen formidling”

Det er ikke første gang, DBI udbyder faget Homiletik som et åbent kursus.

”Vi vil gerne indbyde dem, der arbejder med formidling af den kristne tro,” siger Børge Haahr Andersen og tilføjer, at de er klar over, at kursets navn kan virke lidt nørdet og afskrækkende.

”Derfor overvejer vi også på sigt at omdøbe kurset til ’kristen formidling’,” siger han.

Faget er ikke større, end det kan tages ved siden af et fuldtidsstudium eller arbejde.

En praktisk kursus, hvor man øver sig på hinanden

Al undervisning på kurset bliver optaget, så det bliver muligt at taget kurset, selv om man ikke kan møde op og følge undervisningen hver gang.

Så kan man selv læse pensum og høre lydfilerne og så blot møde op 1-2 gange, hvor der er evaluering af ens fremlægning for andre.

Børge Haahr Andersen forklarer, at det er en forsøgsordning, og at de er lidt usikre på, hvordan det kommer til at fungere, fordi det er et praktisk fag.

”Halvdelen af faget er, at vi øver os på hinanden. Her fremlægger de studerende små prædikener for hinanden, som de andre så kommenterer på,” forklarer han.

Det er muligt at få et bevis på, at man har gennemført kurset uden at deltage i den afsluttende evaluering, hvis man ønsker det, siger DBI-rektoren.

Tilføj kommentar