Hvor går grænsen i en kristen sexmoral?

Ungt forelsket par
Seksualiteten er en Gudgiven gave, som vi skal lære at tage vare på. Illustrationsfoto: Pexels.com
”Unge har brug for ansvarlige voksne, der kan hjælpe dem med at finde vej og sætte grænser for sex,” siger kristen rådgiver

21. juni 2017 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

En betydelig andel af de unge kristne er forvirrede og usikre på, hvor grænserne går for sex og porno, og hvilken påvirkning det har på dem.

Det viser en undersøgelse fra 2016 af kristne unges seksualvaner.

Den 12.-13. juni var en flok bibelskolelærere og ungdomskonsulenter samlet på Luthersk Missions Højskole i Hillerød for at drøfte konsekvenserne af rapporten.

Her fik de inspiration af Annette Hassingboe fra Græsted, der er familieterapeut og rådgiver på spørgsmål, der sendes til den kristne hjemmeside AdamogEva.dk.

Tal med andre voksne og få hjælp til at vejlede unge om sex

”Hvad skal der til, for at vi får italesat seksualitet på en god måde?” lød udfordringen til de kristne ungdomsledere.

Annette Hassingboe opfordrede også til, at forældre og kristne i menigheden snakker om, hvordan man taler med de unge om sex:

·  Vi skal gennem ord og handling lære vores børn, at seksualitet er en gave fra Gud til os mennesker.

·  Vi skal turde være frimodige, åbne og ærlige i snakken om seksualitet i kristen regi.

·  Vi skal udvise stor forståelse, undren og nysgerrighed, så oplevelsen bliver, at det er okay at tale om sex, porno og onani, også når der trædes ”ved siden af”, og der fortrydes!

Vigtigt for de unge at have en voksen medvandrer

Det er en god idé at lave nogle fælles tiltag i den enkelte menighed, for eksempel en temaaften for forældre, anbefaler Annette Hassingboe.

Hendes vurdering er, at det også på dette område er vigtigt for de kristne unge at have voksne at spejle sig i.

”De unge har brug for voksne, der stiller sig til rådighed, og som kærligt kan hjælpe dem med at finde vej i deres seksualitet og de påvirkninger, de udsættes for - også når de farer vild og falder i,” understreger hun.

--

Det er rådgivningstjenesten AdamogEva.dk, der er drevet af Indre Mission, som står bag undersøgelsen af de unges seksualvaner.

I alt 1.536 unge i alderen 11-30 år deltog i undersøgelsen - de fleste med tilknytning til IM, LM, frikirker m.m.

Hele rapporten "En undersøgelse af kristne unges brug af porno og onani samt deres seksuelle erfaringer"  kan hentes her.

Tilføj kommentar