Frimenighed opsiger tilknytningsaftale til LM

En traktor forlader en bondegård på den årlige bondegårdslejr i LM på Bornholm
Bornholmerkirken samarbejder fortsat med LM lokalt om blandt andet den årlige bondegårdslejr (foto: privat)
Frimenigheden Bornholmerkirken melder sig ud af LM og ind i Evangelisk Luthersk Netværk. Samarbejdet med LM fortsætter dog

15. marts 2017 / Nicklas Lautrup-Meiner: NLM@DLM.DK

Bornholmerkirken har på menighedens årsmøde den 24. februar besluttet at opsige associeringsaftalen med Luthersk Mission og melde sig ind i Evangelisk Luthersk Netværk (ELN).

Få medlemmer med baggrund i LM

Bornholmerkirken, der holdt sin første gudstjeneste i november 2005, har været tilknyttet Luthersk Mission i ti år. Med udgangen af 2017 er det dog slut.

Det er en forståelig beslutning, fortæller LM’s menighedskonsulent og menighedens nuværende tilsynsmand, Birger Reuss Schmidt.

Der er nemlig ikke mange blandt menighedens medlemmer, der har baggrund i LM.

Der er imidlertid en tæt tilknytning til Københavnerkirken, der i 2013 også opsagde deres associeringsaftale med LM for tilslutte sig ELN’s netværk.

Vi kan støtte menigheder, der er på vej

”Det er naturligvis ærgerligt, at Bornholmerkirken nu melder sig ud,” mener LM’s generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.

”Men jeg glæder mig over, at LM har været en del af deres historie på et vigtigt tidspunkt. Det er godt, at vi kan være med til at støtte menigheder, der er på vej.”

Der har dog i praksis kun været et lille samarbejde, anerkender han, og en del af baggrunden for opsigelsen skyldes også, at de to parter ikke har opnået en øget samhørighed.

LM og Bornholmerkirken arbejder stadig sammen

Bornholmerkirken samarbejder dog fortsat med LM.

Menigheden sidder med i Evangelisk Luthersk Samråd på øen, hvor også andre foreninger er repræsenteret.

Der er desuden et ønske om at fortsætte samarbejdet omkring en årlig bondegårdslejr for børn, ligesom Bornhomerkirkens præst, Peter Techow, fortsætter som kaldet forkynder i LM.

Ingen associerede menigheder ved udgangen af 2017

Med den bornholmske menigheds exit fra LM er der ved udgangen af 2017 ingen associerede menigheder i LM, der på landsplan tæller næsten 100 fællesskaber – herunder 22 frimenigheder.

Der er principielt ikke noget til hinder for at være med i både ELN og LM, men da de to organisationer tilbyder mange lignende arrangementer og kurser, ville udbuddet af aktiviteter overlappe hinanden.

Tilføj kommentar