Flyttehjælp klar til nye i byen

Rakel og Simon Kofoed Pedersen i deres nye lejlighed i Randers
Rakel og Simon Kofoed Pedersen er taknemmelige for den hjælp, de fik til at flytte ind i deres nye lejlighed i Randers. Privatfoto.
Unge fra Luthersk Missions frimenighed i Randers hjalp nytilflyttet par med at flytte ind og føle sig hjemme i byen

15. august 2017 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

"Vi føler os faktisk allerede som en del af RandersKirken, selv om vi ikke engang har mødt menigheden endnu." 

Det fortæller 27-årige Simon Kofoed Pedersen, der sammen med sin kone Rakel her i sommer er flyttet fra Nordsjælland til Randers.

Det unge par fik hjælp til at flytte af den lokale menighed og føler sig nu godt rustet til deres nye hverdag i det jyske.

Vigtigt med et godt netværk, når man skal flytte 

Simon starter den 4. september med at læse på Optikerhøjskolen i Randers, og Rakel søger job som fysioterapeut. 

"Vi kendte jo ikke nogen i byen på forhånd," fortæller han.

Derfor brugte han sit netværk fra den menighed, han flyttede fra, og fik på den måde kontakt til præsten i RandersKirken, Peter Leif Mostrup Hansen.

De skrev lidt sammen i løbet af foråret, og det resulterede i, at der på flyttedagen stod et ungt par fra menigheden klar til at hjælpe dem ind i deres nye lejlighed.

"Det var super dejligt, og vi føler os rigtig godt modtaget. De bar endda alle vores ting helt op på tredje sal - uden elevator, og det siger da ellers noget," smiler Simon Kofoed Pedersen.

Det gør det lettere at være ny i byen og i menigheden

Det unge par fra menigheden inviterede også det nye par med i en Facebook-gruppe, hvor de kunne få kontakt med andre i menigheden og følge med i, hvad der foregår.

"Her bliver man indbudt til forskelligt socialt. For eksempel er der en, der lige spørger, om der er nogen, der vil med ud og have en is." 

"Når vi nu dukker op til LMU-møde i aften, så er der allerede nogen, vi kender."

Inviter menigheden hjem til en kop kaffe

Derfor opfordrer Simon Kofoed Pedersen alle, der enten selv skal flytte eller ved om andre, der flytter et nyt sted hen, til at bruge deres netværk og skabe kontakt på forhånd. 

"For os har det bare gjort det meget lettere at være nye i byen, og vi tror også, det bliver lettere for os nu at begynde at komme i menigheden." 

"Den nye menighed er jo også nødt til at vide, at vi er her og gerne vil dem."

Derfor har han og Rakel besluttet sig for at invitere menigheden på en kop kaffe, når de lige har fået pakket flyttekasserne ud og sat ting på plads i lejligheden.

"Vi vil gerne signalere, at vi er taknemmelige for den omsorg, vi har mødt, og at de også er velkomne her hos os," understreger han. 

---

> Læs også artiklen "Ny i LMU" på lmbu.dk.

Her kan man også finde inspiration til at tage imod nye i menigheden.

> Hvem kan man kontakte? Skriv til den lokale LMU-formand eller find en oversigt over lokale LM-kredse her.

Tilføj kommentar