Flere varme hænder i Aarhus

Projekt "En hjælpende hånd" i Aarhus
LMU i Aarhus har i et par år haft projektet "En hjælpende hånd" med hjælp til havearbejde, flytning m.m. Det bliver nu en del af det nye kirkelige samarbejde byen. Foto: LMU Aarhus
Luthersk Mission i Aarhus har sammen med en række kirker og kirkelige organisationer dannet et nyt diakonalt samarbejde. Projektet er støttet for tre år af BorgFonden

11. marts 2019 / Karin Borup Ravnborg, kbr@dlm.dk

Ni aarhusianske kirker og kirkelige organisationer, heriblandt Luthersk Mission, er gået sammen om et nyt diakonalt netværk: Kirkernes Sociale Arbejde i Aarhus.

Formålet er at gøre en fælles indsats for at hjælpe og støtte udsatte mennesker rundt i byen og få flere frivillige "varme hænder".

Det nyetablerede samarbejde har fået et tre-årigt tilsagn om økonomisk støtte fra BorgFonden til at ansætte en leder, der kan sætte projektet godt i gang.

Inspireret af lignende kirkeligt samarbejde i Silkeborg

Det nye fælles diakonale tiltag er inspireret af et lignende tiltag i Silkeborg og er resultat af det gode og tætte samarbejde, der er imellem kirkerne og de kirkelige organisationer i Aarhus.

Det fortæller ungdomskonsulent i Luthersk Missions Børn og Unge, Filip Osmundsen, der repræsenterer LM og LMU og er valgt som formand for samarbejdet.

"De kirker og foreninger, der er med i samarbejdet, tilbyder hver især forskellig hjælp til udsatte borgere i Aarhus. Med det nye samarbejde vil vi gerne synliggøre og koordinere kirkernes sociale indsats i Aarhus," siger den nye formand.

En hjælpende hånd til flytning og havearbejde

De tre LMU-foreninger i Aarhus har de seneste tre år haft et diakonalt projekt i fællesskab med LM-kredsen og Aroskirken. De kalder projektet "En hjælpende hånd."

Her tilbydes praktisk hjælp til opgaver som vinduespudsning, oprydning, rengøring, havearbejde, istandsættelse og assistance i forbindelse med flytning, fortæller Filip Osmundsen.

Det projekt bliver nu sammen med en række andre diakonale projekter en del af det nye tværkirkelige samarbejde i Aarhus.

Ser diakoni som en naturlig del af den kristne tro

KSA-Aarhus har indgået samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark, ligesom man søger et tæt samarbejde med Aarhus Kommune.

Det gælder for eksempel arbejde blandt misbrugere og hjemløse, integration og støtte til udsatte familier.

Med tiden håber Filip Osmundsen, at det bliver muligt at sætte flere fælles tiltag i gang, som for eksempel mad- og tøjuddeling, økonomisk rådgivning, medvandring og besøgstjeneste.

"Vi ser diakoni - det at være i tjeneste for andre - som en fast integreret del af kirkens selvforståelse, og en naturlig del af den kristne tro," siger han.

---

Kirkernes Sociale Arbejde i Aarhus er et samarbejde mellem Frelsens Hær, Christianskirken, Citykirken, Saralystkirken, SaralystFonden, Aarhus Valgmenighed, Aarhus VineYard, Gadecaféen og Aarhus LM.

Tilføj kommentar