Fælles om mission og diakoni

foto: fem unge foran et verdenskort
Medlemmerne af LMU-gruppen Signal mødes både for at opmuntre hinanden i troen og for at hjælpe andre mennesker (privatfoto).
Lille LMU-gruppe i Aarhus bruger fællesskabet til at dele evangeliet med hinanden og med andre

13. april 2015 / Amalie Bach Dybdal

Klokken er 15.30. Plejehjemsbeboerne kommer ud fra deres værelser ind i stuen. Vi går rundt og hilser på dem alle, mens klaveret bliver stillet op, og stemmerne afrustet.

17:30: Om lidt begynder de unge udsatte at dukke op i kommunens lokaler. Andre ringer for at sige, at de kommer senere og gerne vil spise med.

19:00: Der står kopper og bibler på sofabordet. Det er tid til optankning fra Guds ord.

De unge besøger folk eller inviterer dem hjem

LMU Signal er nok ikke som grupper i Luthersk Missions Unge er flest. Som det kan læses, kan ”hvor”- og ”hvornår”-spørgsmålene ikke besvares med en enkel sætning.

foto: sofabord med opslået bibel og kaffekopperTanken bag denne smågruppe er, at vi vil bruge vores LMU-aftener til at række ud diakonalt og missionalt til de mennesker, vi er i blandt, og invitere dem hjem til os, når vi er samlet til bibelstudium.

I vores smågruppefællesskab har vi iøvrigt den forventning til hinanden, at hver enkelt også har et menighedsfællesskab om søndagen.

I LMU Signal er fælles om mission. Og netop gruppens størrelse har en særlig funktion.

Fællesskabet i LMU Signal forpligter

“Signal forpligter. Det er et lille fællesskab på seks unge, hvor vi kan byde ind med vores forskelligheder,” siger Ditte Clausen, som er en del af smågruppen.

“Fordelen ved et sådant fællesskab er også, at vi får lov til at opmuntre og udfordre hinanden i tro og holdninger. Jeg har specielt oplevet bønsfællesskabet som styrkende.”

Bønnen er det bærende for de unge

Netop bønnen er det, som bærer LMU’en. For det har ikke været let at starte noget nyt op fra bunden. Jesper Risbjerg, som også er en del af gruppen, kommenterer:

”Der er en lang etableringstid. Vi har prøvet forskellige ideer af og kontaktet forskellige steder, men det kan være svært, at det ikke er lykkedes for os at komme mere ud, end vi er.”

Døre er blevet lukket, og andre blevet åbnet. Vi fået lov til at snakke med mange mennesker om Jesus, bede for dem og give af Guds store kærlighed til dem.

Lige nu prøver vi at få et samarbejde med en lokal folkekirke.

Livet som kristen skal være mission

Det handler om at se muligheder. Og om at bede om Guds faste hånd i det. Han vil Aarhus, hvor LMU Signal er.

Gud vil også Danmark. Han vil hele verden. Vores liv skal være hengivet til Jesu mission, og hvorfor ikke gøre det til en fast, fælles del af vores LMU-aftener og andre fællesskaber?

Jesper Risbjerg anbefaler andre at starte noget lignende op.

”Jeg mærker, at jeg er en del af Guds mission, når jeg får lov at hjælpe mennesker og at tale med dem om tro og liv – og det får jeg lov til, når vi er ude.”

Tilføj kommentar