Det skal være rart og trygt som familie i LM

Tro i familien rapport 2019
Undersøgelsen "Tro i familien" er udført blandt 42 forældre af Børne- og UngdomsOases familiearbejde. Foto: @KristentPædagogiskInstitut
Ny rapport om forældres usikkerhed i forhold til kristen børneopdragelse kalder på konkret handling, mener Luthersk Missions nye familiekonsulent, Kristian Andersen

21. august 2019 / Karin Borup Ravnborg, kbr@dlm.dk

"Virkelig interessant og inspirerende læsning, som giver grund til refleksion og eftertanke!"

Sådan siger LM's nye familiekonsulent Kristian Andersen om rapporten fra en undersøgelse "Tro i Familien", der er foretaget af Familielaboratoriet, Dansk Oases familiearbejde.

Her har man spurgt 42 forældre, hvilke udfordringer, de har i forhold til at opdrage deres børn i den kristne tro.

Undersøgelsen viser, at mange kristne forældre ofte føler dårlig samvittighed og præstationspres, fordi de oplever, at de ikke magter opgaven.

Vigtigt at få skabt et rum, hvor forældrene kan sænke skuldrene

Kristian Andersen er ikke i tvivl efter at have læst rapporten:

"Vi må ikke nøjes med foredrag og oplæg, hvor "burde" og "skulle" kan komme til at fylde. Vi skal have ærlige samtaler, hvor vi som forældre kan vise sårbarhed over for hinanden!"

Han genkender perfekthedskulturen fra de unge på Efterskolen Solgården, hvor han lige har været forstander, og ser mange glansbilleder omkring det at være en kristen familie.

"Hvordan kan vi i LM få skabt det her rum, hvor forældrene kan sænke skuldrene, og hvor det er trygt og rart at være som familie?" 

Drøft frimodigt: Hvordan give evangeliet videre til vores børn?

Den nye familiekonsulent er netop nu i gang med at skabe netværk, og han vil gerne drøfte, hvordan man kan fremme den ærlige samtale lokalt.

"Forældre må kunne tale frimodigt sammen om: Hvordan kan vi være med til at give evangeliet videre til vores børn?"

"Det er vigtigt, at man ikke forlanger for meget, men fastholder et nådigt blik på sig selv og andre, som der står i rapporten," siger han.

Forældre skal sørge for at pleje deres egen relation til Gud

Undersøgelsen understreger desuden betydningen af, at forældrenes egen relation til Gud plejes og holdes levende.

"Det, jeg som forælder selv bliver fyldt op af, er også det, jeg vil udstråle til mine børn. Det vil præge hele tonen og stemningen i hjemmet," mener Kristian Andersen.

Her er det godt, hvis forældre kan snakke med hinanden om balancen mellem den personlige andagt og familieandagten, understreger han. 

"Begge dele har deres berettigelse, men hvordan lave den gode prioritering? Det kan være forskelligt fra familie til familie – og i forskellige livsfaser."

---

Kristian Andersen er ansat fra 1. august som familiekonsulent i hele landet og kan kontaktes på ka@dlm.dk.

Tilføj kommentar