Derfor deltog LM i samtalemøde om kønsidentitet

kønssymboler slået sammen
Udviklingen af synet på køn optager Luthersk Mission og en række andre organisationer (grafik: LM)
Mandag den 17. september mødtes Luthersk Mission med en række andre kristne organisationer for blandt andet at drøfte udviklingen i synet på køn i samfundet

19. september 2018 / Nicklas Lautrup-Meiner: nlm@dlm.dk

Er det danske samfund i stigende grad ved at bevæge sig væk fra at tale om borgerne som mænd og kvinder?

Og hvilken betydning har det for den næste generation, hvis biologien ikke er en norm for den måde, de ser sig selv og omverdenen på?

Denne bekymring var vigtig for LM, der ser det som ødelæggende for samfundet, hvis kønnet i fremtiden ikke bliver set som et udgangspunkt for mennesket, men som et tilvalg.

Stor opmærksomhed om fælles møde om køn

Mødet den 17. september er formentlig den aktivitet i LM-regi, der har fået mest opmærksomhed fra medierne nogensinde.

Men at LM mødes med de øvrige organisationer i forummet og drøfter tværgående emner, er ikke nyt. Det er sket hvert halve år i mange år.

Det siger generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen, der også afviser, at der var tale om et strategimøde, sådan som nogle medier har kaldt det.

”Vi mødtes og talte om en fælles bekymring for at skærpe hinanden på emnet. Vi i LM ønsker at arbejde videre mod et mere konkret tiltag.”

Kønnet er en sund ramme for mennesket

Når LM synes, det er et vigtigt spørgsmål, er det ud fra en bekymring for fremtidens unge.

”Vi tror, at mennesket er skabt som mand og kvinde. Biologien fortæller os simpelthen noget om, hvem vi er. Samtidig må vi også erkende, at dette er et komplekst spørgsmål også biologisk set med forskelle i hormonbalancen internt mellem eksempelvis mænd."

”Alligevel er det dog vigtigt at fastholde, at for størstedelen af befolkningen er der ikke tvivl om deres biologiske køn, selvom det kan tage sig forskelligt ud. Det, tror vi, er godt at fastholde i en tid med mange muligheder for at definere sig selv. Det er sundt med rammer. De er med til, at vi kan forstå hvem vi er.”

Vigtigt for LM at tage hånd om mennesker

Generalsekretæren afviser, at det handler om at fastholde nogle særlige kønsroller.

Som kristen organisation er det derimod vigtigt for LM at tage hånd om mennesker både i Danmark og i de øvrige lande, LM arbejder i, og give dem gode betingelser.

”Det handler om, at der er forskel på mand og kvinde, lige fra vi ligger i vores mors mave. Vores køn er ikke bare en social konstruktion. Sådan har Gud indrettet vores biologi.”

Juridisk kønsskifte for børn er skadeligt

Der er kun få tegn på, at det officielle Danmark bevæger sig væk fra at betragte verden i køn.

Søren Skovgaard Sørensen er dog overbevist om, at det bliver mere udbredt i de kommende år.

”Vi ser både politikere og interesseorganisationer være optaget af eksempelvis juridisk kønsskifte helt ned til seksårsalderen. Hvis det bliver indført, er det direkte skadeligt for barnet, tror jeg.”

 

Se også Søren Skovgaard Sørensens blogindlæg om emnet.

Tilføj kommentar