Center skal hjælpe LM-ledere og -forkyndere

fra centerets åbning den 4. april
Ideer til det nye center blev drøftet ved dets åbning den 4. april (foto: Peter Greek Kofod)
Med et nyåbnet center ønsker Dansk Bibel-Institut at formidle deres teologiske indsigt ind i aktuelle problemstillinger i menigheder i og uden for LM

09. april 2018 / Nicklas Lautrup-Meiner: nlm@dlm.dk

”Teologien er til for menighedernes skyld. Den skal omsættes til sjælesorg, diakoni, ledelse og alt det, folk sidder med fingrene i til daglig.”

Sådan lød ordene fra Dansk Bibel-Instituts (DBI) rektor Børge Haahr Andersen ved åbningen af det nye Center for Teologi i Praksis (CTIP) den 4. april.

Det nye center hører under DBI, der varetager LM's missionæruddannelse og uddanner teologer.

Så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken selv

Omkring 40 personer var mødt op til indvielsen.

Heraf var de fleste ansatte og studerende på DBI, men også en række folk, der ikke har deres hverdag på den københavnske uddannelsesinstitution, var med.

En af dem var læge Ruben Lorentsen, der er prøvekaldet prædikant i LM i København. Han ser et behov for det nye center.

”Mange gange får vi i menighederne opgaver i forhåbning om, at vi kan løse dem, og så må vi selv finde ud af hvordan. Her vil DBI gerne bidrage med undervisning, så man ikke skal opfinde den dybe tallerken i hver eneste opgave, man bliver sat i.”

Coaching i konkrete opgaver og temadage

CTIP skal pejle efter at tilbyde det, de kristne fællesskaber efterspørger.

Et af de første kurser kombinerer undervisning og coaching i den konkrete opgave, kursisten sidder med i menigheden.

Kurset er akkrediteret, og kursisterne kan således få papir på deres nye færdigheder.

Et andet kursus er en temadag i Silkeborg om kønsidentitet og transkønnethed i samarbejdet med Agape.

 

Centeret ledes af professor i Gammel Testamente Jens Bruun Kofoed og ph.d.-studerende Michael Agerbo Mørch.

Alle DBI’s lærere medvirker dog med undervisning og indhold på centerets kurser.

Tilføj kommentar