Bornholmske teenledere talte om seksualitet og køn

Fællesmøde børne- og ungeledere på Bornholm, 27. oktober 2018
Leder af Kristent Pædagogisk Institut, Carsten Hjorth Pedersen, holdt oplæg for de fremmødte. Foto: Palle Kure.
LMBU og en række andre kirkelige børne- og ungdomsforeninger på Bornholm holdt fælles kursus om, hvordan man taler med unge homoseksuelle eller transkønnede

05. november 2018 / Karin Borup Ravnborg, kbr@dlm.dk

Lørdag den 27. oktober var der fælles kursus for kristne børne- og ungdomsledere på Bornholm.

Her var godt 30 frivillige fra Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission, Indre Mission, Bornholmerkirken og flere forskellige folkekirker på øen samlet på Davidskolen i Aakirkeby.

Et af emnerne handlede om, hvordan man skal tale om køn og kønsidentitet med teenagerne og de unge.

Skal kunne rumme dem, der lever på en anden måde

Carsten Hjorth Pedersen fra Kristent Pædagogisk Institut holdt oplægget for de fremmødte ledere.

I sit oplæg fortalte han blandt andet, hvad begreber som transkønnet, cis-kønnet og queer-teori dækker over, og understregede betydningen af at møde de unge uden fordomme.

"Samtidig med vi fastholder en bibelsk norm om, at mennesker er skabt som mand og kvinde og skabt til det heteroseksuelle ægteskab, er der mennesker i vores samfund, som for eksempel føler sig fanget i et andet køns krop. Og det er vi nødt til at tage seriøst," udtalte han forud for sit oplæg til TV2Bornholm og fortsætter:

"Jeg vil gerne være talsmand for, at vi hjælper hinanden med at være tydelige og klare om at tro på det livsbekræftende i en kristen seksualetik og samtidig rumme alle de mennesker - og dem, der lever på en anden måde, end vi selv gør."

Det er de samme udfordringer og muligheder, vi står med

Det giver god mening, at Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU) tager et så aktuelt emne op i fællesskab med de øvrige bornholmske missionsforeninger og kirker.

Det mener forkynder Peter Techow, der som en del af sin ansættelse i Luthersk Mission på Bornholm arbejder som konsulent i LMBU.

"Det er de samme udfordringer og muligheder, vi står med i de forskellige organisationer. Derfor er det naturligt at gå sammen om at tale om, hvad vi kan gøre," siger han.

Vigtigt, at vi er klædt godt på til at lede børnene og de unge

Han oplevede, at Carsten Hjorth Pedersen var meget god til at gøre emnet relevant og nærværende med praktiske eksempler fra hverdagen.

"Forvirring omkring køn er et emne, der fylder meget i medierne og også i teenagernes og de unges liv."

"Det er vigtigt, at vi som ledere er klædt godt på til at tage snakken med dem og svare på de spørgsmål, der kommer i stigende grad."

---

Efter kurset med Carsten Hjorth Pedersen blev der holdt forskellige workshops ved blandt andre LM's Betweenkonsulent Maria Legarth.

Det fælles kursus for børne- og ungdomsledere holdes cirka hvert andet år mellem de tre missionsforeninger på øen.

Tilføj kommentar