Bornholmsk bibelkursus i reformationens tegn

Årsmøde på Bornholm 2013
Der er altid mange af huse, når bornholmerne samles til fælles LM-arrangementer på øen. Her er det til årsmøde i Rønne Idrætshal i 2013.
Luthers teologiske pejlemærker er stadig brændende aktuelle i dag 500 år efter reformationen, lød budskabet

27. januar 2017 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

Der er stadig saft og kraft i den gamle reformators ord og lære!

Det blev slået fast, da bornholmere fra hele øen mødte op til det årlige bibelkursus i Aakirkeby sidste weekend den 20.-22. januar. 

I anledning af jubilæumsåret havde dette års bibelkursus fokus på reformationen. 

Flere hundrede LM'ere - både unge og ældre - var mødt op for at høre afdelingssekretær Hakon Christensen og missionskonsulent Reidar Puggaard Poulsen undervise om arven fra Martin Luther. 

Tilbage til rødderne

Hvad mente Paulus, når han underviste galaterne om frihed i Kristus? Hvad lagde Luther vægt på, når han talte om Kristus, Skriften, Troen og Nåden alene? Og hvilken betydning har det for os i dag?

Det var noget af det, der blev stillet skarpt på i løbet af de mange bibeltimer. Og det var rigtig godt at få slået fast, mener Olai Poulsen fra Gudhjem, der hvert år deltager på bibelkursus.

"Det er vigtigt at kende til sine rødder. Jeg tror ikke, at der er så mange, der er klar over, hvad reformationen egentlig har betydet."

Evangeliet først

Noget af det, der gjorde stærkt indtryk på ham, var Luthers stærke fokus på evangeliet.

"Der kan være mange svar på, hvad evangeliet er. Her blev det bare slået fast: Det er, hvad Gud har gjort. Punktum."

"Det afhænger ikke af min tro, omvendelse eller beslutning. Det var godt at blive mindet om," siger Olai Poulsen.

Bakker op om bibelkurset

Det er LM Bornholm, der i mange år har arrangeret det årlige bibelkursus fælles for alle øens LM-kredse og frimenigheder.

Og selv om man måske ikke kan samle nær så mange deltagere som for år tilbage, er Olai Poulsen alligevel positivt overrasket over det store fremmøde til bibelkurset - også blandt øens unge.

"Det er sådan en god tradition, vi har her i LM på Bornholm, at bibelkurset, det er noget, vi slutter op om. Det er også vigtigt, at vi giver det videre til de unge," siger han.

---

I forbindelse med bibelkurset har LM Bornholm udgivet et studieoplæg over Galaterbrevet: Intet andet evangelium.

Hæftet kan bruges i studiekredse, cellegrupper eller lignende. Flere hæfter kan rekvireres her.

 

Tilføj kommentar