Børn skal have fuld frihed til at vælge selv

Foto: Barn alene
"Vi ønsker i Luthersk Mission at være et åbent fællesskab, hvor børn og voksne har fuld frihed til selv at vælge til og fra, uden dermed at blive lagt afstand til socialt," siger LM's generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.
Luthersk Missions generalsekretær er positiv over for, at Børns Vilkår sætter fokus på negativ social kontrol, men kan ikke genkende det hos LM

30. januar 2019 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

Børns Vilkår har netop udsendt en rapport, hvoraf det fremgår, at negativ social kontrol også findes i kristne miljøer. Luthersk Mission er også nævnt i undersøgelsen.

Rapporten bygger på opringninger til Børnetelefonen fra børn og unge, der har fortalt om forskellige former for religiøs social kontrol.

”Vi synes grundlæggende, det er godt, at Børns Vilkår sætter spot på området,” siger LM’s generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.

”For os er det afgørende, at børn opdrages med fuld frihed til selv at vælge. Og vi tager klart afstand fra for eksempel Jehovas Vidner, hvor man slår hånden af sine børn, hvis de vælger troen fra.”

Langt fra kristent menneskesyn at lægge afstand til børn

Søren Skovgaard Sørensen pointerer samtidig, at han ikke kan genkende, at børn generelt bliver udsat for negativ social kontrol hos Luthersk Mission.

”Vi ønsker i Luthersk Mission at være et åbent fællesskab, hvor børn og voksne har fuld frihed til selv at vælge til og fra, uden dermed at blive lagt afstand til socialt. Det ligger langt væk fra det kristne menneskesyn, som vi står for,” siger han.

Samtidig henviser generalsekretæren til bogen ”Påvirk med respekt” af Carsten Hjorth Pedersen, som udkommer i morgen (Forlaget LogosMedia).

Her understreger forfatteren, at social kontrol og spilleregler er nødvendige i ethvert fællesskab. Det gælder lige fra færdselsregler, regler i fodboldklubben eller på arbejdspladsen, at familien Jensen går i kirke om søndagen, til at medlemmer af Ateistisk Selskab ikke tror på Gud.

”Alle har ret til at bryde med fællesskabets normer, men hvis man vælger det, må man leve med at stå uden for fællesskabet,” skriver Carsten Hjorth Pedersen.

Bekymring for, om Børns Vilkår forplumrer sagen

Dagens leder i Kristeligt Dagblad takker også Børns Vilkår for at sætte fokus på sagen.

Samtidig udtrykker nyhedsredaktør Morten Rasmussen dog bekymring for, om man med rapporten kan komme til at skubbe til en relativisering, hvor alene det at være troende kædes sammen med negativ social kontrol.

Han og LM’s generalsekretær er enige om, at hvert eneste barn, der lider under negativ social kontrol skal hjælpes.

”Men der er en risiko for, at Børns Vilkår forplumrer det store billede, så indsatsen for at hjælpe ender med at stritte i alle retninger uden et klart fokus,” skriver Morten Rasmussen.

Indre Mission, der også er nævnt i rapporten, har i dag offentliggjort en video, hvor Carsten Hjorth Pedersen understreger, at det ikke kan lade sig gøre ikke at påvirke.

Tilføj kommentar

Kommentarer

Jeg tror ikke at man hos Luthersk Mission og Indre mission er klar over hvor stort et følelsesmæssigt pres familien kan ligge på et barn/familiemedlem der eksempelvis stopper med at tro. Jeg er ud af en stor luthersk missionsk familie - os i familien der har sagt stop eller er gået til frikirke eller dyrker gospel er noget som ikke hører til den missionske gren føler os MEGET ekskluderet. Jeg tror ikke I genkender det fordi I ikke selv er "afhoppere".

Hej Kathrine Jeg er ked af at høre, at du føler dig ekskluderet af din familie. Jeg kender ikke din situation, men jeg håber da ikke, det er noget som helst i stil med det, man oplever i Jehovas Vidner eller blandt nogle muslimer - selv om dit forhold til din familie måske føles anstrengt.

Mon ikke der er mange, der har brug for hjælp? Vi taler ikke så meget om hvad og hvordan social kontrol er eller undgås. Det er vel også lettere sagt end gjort at handle korrekt? Hvis en kristen har en nær ven/ forældre/barn, der ikke længere vil tro på Jesus. Så slås der hul i den tætteste relation man kan have. Den, der findes mellem dem gennem fællesskabet i troen. Hvis man oprigtigt tror, at hvis den anden dør uden Jesus, så går han fortabt, så bliver man meget ked af det valg, der er truffet. Vi ønsker ikke at volde dem vi elsker sorg; men den vil vel være ubærlig? eller umulig at skjule? Alene det at sorgen vises kan vel opfattes som social kontrol? Det vil vel være umuligt for to, der har en tæt relation, ikke at kende hinandens følelser. Begge parter er sårbare, det må man forstå. Det handler jo ikke om hvilket vaskepulver, vi bruger eller hvilken bil, vi kører i . Hvis ikke vi taler med vores nære relationer om deres valg og fravalg, vil vi få skyld for at være ligeglade. Det vil være en balance på en knivsæg, og med al chance for at blive misforstået. Så vi skal passe på med at klandre hinanden for at gøre noget forkert. Børn er forresten ikke de eneste, der kan "bryde ud". Forældre kan også vælge at forlade et fællesskab, som børnene kommer i, og som skaber en situation for børnene, hvis de er voksne, som de skal kunne håndtere. Hvis det er mindre børn kan de måske opleve at blive forhindret i fortsat at komme i det kristne fællesskab. Det er også alvorligt.